«Δε θα αποδεχτούμε μονομερή παρέμβαση σε ζητήματα ρυθμισμένα με συλλογικές συμβάσεις»

Οι συντεχνίες ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΠΟΑΣ τονίζουν ότι δεν θα αποδεχτούν οποιαδήποτε μονομερή παρέμβαση σε ζητήματα που αφορούν τους εργαζομένους και είναι ρυθμισμένα με συλλογικές συμβάσεις.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την κοινή σύσκεψη εκπροσώπων των συντεχνιών ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΠΟΑΣ η οποία συζήτησε το αποτέλεσμα της συνάντησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφορικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28/02/2019 για τα Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης που λειτουργούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αναφέρεται παράλληλα πως είναι θετικό το γεγονός ότι υπήρξε καλό κλίμα και ότι άνοιξε ο δρόμος για διάλογο με τον κάθε οργανισμό ξεχωριστά, κάτι που συμβαδίζει και με το πνεύμα της συμφωνίας που κατέληξαν πρόσφατα οι συντεχνίες με τις εργοδοτικές οργανώσεις για τα Συντεχνιακά Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.

Επίσης, λόγω του ότι, όπως αναφέρουν οι συντεχνίες, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν αποσύρθηκε στην ολότητα της, όπως ήταν το αίτημα των συντεχνιών, προκειμένου να λειτουργήσουν ελεύθερα οι εργασιακές διεργασίες, οι συντεχνίες τονίζουν ότι δεν θα αποδεχτούν οποιαδήποτε μονομερή παρέμβαση σε ζητήματα που αφορούν τους εργαζομένους και είναι ρυθμισμένα με συλλογικές συμβάσεις.

Οι συντεχνίες καλούν τους οργανισμούς να προσέλθουν σε διάλογο με καλή πίστη και με εποικοδομητικό πνεύμα, προκειμένου να εξευρεθούν κοινά αποδεκτές διευθετήσεις για τα Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης πριν από την 1 Ιουνίου 2019 που αρχίζει το πρώτο στάδιο εφαρμογής του ΓΕΣΥ.

Σημειώνουν επίσης ότι θα αξιολογούν το αποτέλεσμα του διαλόγου που θα γίνει διατηρώντας το δικαίωμα να αντιδράσουν, με βάση τον Κώδικα Εργασιακών Σχέσεων, αν διαπιστώσουν μονομερείς ενέργειες.

Πηγή: ΚΥΠΕ