Νέοι κανόνες και νέος Οργανισμός για τη ρύθμιση της ενέργειας στην ΕΕ από το ΕΚ

Τέσσερις καινούριους νόμους για την αγορά ηλεκτρισμού στην ΕΕ που είναι ήδη συμφωνημένοι με τους αρμόδιους Υπουργούς των κρατών μελών της ΕΕ στα τέλη του 2018, υιοθέτησε σήμερα η Ολομέλεια του ΕΚ, ολοκληρώνοντας τη δέσμη μέτρων «Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους».

Η συμφωνία για την εσωτερική αγορά ενέργειας εγκρίθηκε με 544 ψήφους, 76 κατά και 40 αποχές, ενώ η συμφωνία για τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού εγκρίθηκε με 551 ψήφους, 72 εναντίον και 37 αποχές.

Οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε έξυπνους μετρητές, δυναμική τιμολόγηση και την επιλογή να αλλάξουν πάροχο, χωρίς χρέωση, εντός μιας μέγιστης περιόδου τριών μηνών, η οποία θα μειωθεί στις 24 ώρες μέχρι το 2026.

Τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν προσωρινά, υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις τις τιμές για να βοηθήσουν και να προστατεύσουν τα νοικοκυριά που βιώνουν την ενεργειακή φτώχεια και είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ωστόσο θα πρέπει να παραμείνουν ο κύριος μηχανισμός αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας.

Με τα όσα ψηφίστηκαν σήμερα θα επιτρέπεται η διασυνοριακή μεταφορά τουλάχιστον 70% της ποσότητας παραγόμενου ηλεκτρισμού για εμπορική χρήση, καθιστώντας ευκολότερο το εμπόριο ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Με αυτό τον τρόπο θα υποστηριχθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη του δεσμευτικού στόχου της ΕΕ για το 32% της συνολικής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030.

Οι νέοι κανόνες που ψηφίστηκαν εισάγουν αυστηρότερα όρια χρηματοδότησης από τα κράτη μέλη για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, ώστε να αποτραπεί η παροχή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης στους πλέον ρυπογόνους σταθμούς στην Ευρώπη.

Τα μέτρα θα ισχύσουν για όλες τις νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού, ενώ για τις ήδη υπάρχουσες από το 2025. Οι συμβάσεις δυναμικότητας που υπεγράφησαν πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2019 δεν θα επηρεαστούν από τους νέους κανόνες.

Μετά την ψηφοφορία, ο εισηγητής για την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού Jerzy Buzek, Πολωνός Ευρωβουλευτής της ομάδας του ΕΛΚ δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού της ΕΕ θα πρέπει να την καταστήσει πιο ανταγωνιστική και να υποστηρίξει τη μετάβαση σε πιο καθαρές πηγές ενέργειας. «Θα δώσει επίσης περισσότερη δύναμη στους καταναλωτές και θα προστατεύσει τους ενεργειακά φτωχούς. Είναι δηλαδή θετική τόσο για το περιβάλλον όσο και για την τσέπη των καταναλωτών».

Η νέα νομοθεσία που αφορά την αντιμετώπιση κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας εγκρίθηκε με 569 ψήφους, έναντι 61 και 34 αποχών. Τα νέα μέτρα θα διασφαλίσουν ότι οι πολίτες της ΕΕ θα είναι καλύτερα προστατευμένοι απέναντι στις ξαφνικές διακοπές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που οδηγούν σε συσκότιση.

Τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να καταρτίσουν εθνικά σχέδια για την εκτίμηση του κινδύνου ενεργειακών ελλείψεων και για τη συνεργασία τους σε περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη που λαμβάνουν βοήθεια από άλλες χώρες της ΕΕ θα πρέπει στο τέλος να καλύψουν το εύλογο κόστος για την παροχή αυτής της βοήθειας.

Ιδρύεται Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

Η Ολομέλεια του ΕΚ ενέκρινε επίσης σήμερα με 558 ψήφους υπέρ, 75 κατά και 31 αποχές, την τροποποίηση των κανόνων σύστασης του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) που στοχεύει στην καλύτερη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, που θα αναλάβει περισσότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες.

Οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει τώρα να εγκριθούν επισήμως από τους υπουργούς της ΕΕ και να δημοσιευθούν στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ πριν τεθούν σε ισχύ.

Πηγή: ΚΥΠΕ