Στο 1.0% μειώθηκε το ποσοστό των κενών θέσεων στην Κύπρο

Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στη ζώνη του ευρώ (EA19) ήταν 2,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2018, από 2,1% το τρίτο τρίμηνο του 2018 και από 2,0% το τέταρτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Κύπρο το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν 1,0% κατά το 4ο τρίμηνο του 2018, μειωμένο από 2,3% το 3ο τρίμηνο του 2018 και σταθερό σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2017 (1,0%). Στην Ελλάδα, το ίδιο ποσοστό ήταν 0,4% το 4ο τρίμηνο του 2018, μειωμένο από 0,6% το 3ο τρίμηνο του 2018 και αυξημένο από 0,1% το 4ο τρίμηνο του 2017.

Στην ΕΕ28, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν επίσης 2,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2018, από 2,2% το τρίτο τρίμηνο του 2018 και από 2,0% το τέταρτο τρίμηνο του 2017.

Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ήταν 2,0% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 2,6% στις υπηρεσίες. Στην ΕΕ28, το ποσοστό ήταν 2,1% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 2,6% στις υπηρεσίες. Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στη βιομηχανία και τις κατασκευές ήταν 1,1% στην Κύπρο και 0,4% στην Ελλάδα. Το ίδιο ποσοστό στις υπηρεσίες ήταν 1,2% και 0,4% αντίστοιχα.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018 σημειώθηκαν στην Τσεχία (6,0%), το Βέλγιο και τη Γερμανία (3,4%) και την Αυστρία (3,1%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (0,4%), στη Βουλγαρία, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία (από 0,9%).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας το τέταρτο τρίμηνο του 2018 αυξήθηκε σε είκοσι κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερό στο Βέλγιο, την Κύπρο, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, αλλά έπεσε στην Εσθονία, την Ιρλανδία και την Κροατία (παντού κατά – 0,1 ποσοστιαίες μονάδες) και στη Λιθουανία (-0,2 π.μ.). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Τσεχία (+1,6 ποσοστιαίες μονάδες), στην Αυστρία (+0,8 π.μ.), στη Μάλτα (+0,7 π.μ.) και στη Γερμανία (+0,6 π.μ.).

Πηγή: ΚΥΠΕ