Ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης ζητεί το ΕΒΕ Λευκωσίας

Την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης ζήτησε το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Ιωνά Νικολάου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στην παρουσία του Υπουργού σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΛ, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Στέλιος Αναστασιάδης, τόνισε ότι για να καταστεί η Κύπρος χώρα παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει να προωθηθεί η ταχύτερη απονομή Δικαιοσύνης, ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και εκδίκαση των διαφόρων υποθέσεων.

Με την πλευρά του, ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι για την ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης απαιτείται η μεταρρύθμιση του ευρύτερου δικαστικού συστήματος, η οποία άρχισε από το 2013.

Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης είπε εντάσσεται η δημιουργία Διοικητικού Δικαστηρίου, η λήψη Νομοθετικών Μέτρων για να διευκολυνθεί η διαδικασία εκδίκασης αστικών και ποινικών υποθέσεων, την οριοθέτηση του δικαιώματος έφεσης επί αποφάσεων σε ενδιάμεσες αιτήσεις, κ.α.

Ο Υπουργός ανέφερε ακόμα ότι, με βάση τις διάφορες μελέτες και αποφάσεις για προώθηση της μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων, ετοιμάσθηκε σχέδιο δράσης στο οποίο καταγράφονται όλες οι δράσεις και ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν.

Πηγή:ΚΥΠΕ