Την αναπομπή του νόμου Αντασφαλιστικών Εργασιών και την ίδρυση Ταμείου Αλληλεγγύης συζητεί η Επ. Οικονομικών

Συνολικά έξι προϋπολογισμούς κρατικών και ημικρατικών οργανισμών για το έτος 2019 και την αναπομπή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του νόμου περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών, θα συζητήσουν την ερχόμενη Τρίτη τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, τα οποία θα κληθούν επίσης να τοποθετηθούν επί των προτάσεων νόμου που έχουν κατατεθεί για την ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής θα εξετάσει τους προϋπολογισμούς για το 2019 του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών, του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.

Γύρω στις 12.30 η Επιτροπή Οικονομικών θα συζητήσει την αναπομπή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του νόμου περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων. Στη συζήτηση του θέματος κλήθηκαν να παραστούν ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης και η Έφορος Ασφαλίσεων Βικτώρια Νάταρ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την οδηγία (ΕΕ) 2016/97 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Επίσης, η Επιτροπή θα κληθεί να τοποθετηθεί επί των προτάσεων νόμου για την τροποποίηση του περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμου, που στόχο έχει τη δημιουργία αποθεματικού με σκοπό τη στήριξη φυσικών προσώπων που έχουν συνεισφέρει με ίδιους πόρους στην κεφαλαιοποίηση των δύο συστημικών τραπεζών.

Επιπλέον θα τοποθετηθούν επί των προτάσεων νόμου που στόχο έχουν την τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου για την παραχώρηση ακίνητης ιδιοκτησίας προς το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης.

Η Κυβέρνηση θα μεταφέρει στο Ταμείο Αλληλεγγύης 14 κρατικά ακίνητα συνολικής αξίας €100 εκατομμύρια, ενώ προς ενίσχυση του Ταμείου θα μεταφερθεί και ποσό €50 εκ.

Η Επιτροπή Οικονομικών είχε αποφασίσει στην προηγούμενη συνεδρία της να οδηγήσει το νομοσχέδιο για τη δημιουργία Ταμείου Αλληλεγγύης στην συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, την ερχόμενη Παρασκευή 15 Μαρτίου.

Τέλος, τα μέλη της Επιτροπής θα εξετάσουν επίσης αιτήματα για εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων που έχουν καταθέσει ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, η δικαστική υπηρεσία, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και διάφορα άλλα Υπουργεία και ο κυπριακός στρατός.

Πηγή: ΚΥΠΕ