Το Υπ. Ενέργειας προκηρύσσει εθνικό διαγωνισμό για Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης Επιχειρηματικότητας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προκηρύσσει την έναρξη του διαγωνισμού σε εθνικό επίπεδο για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 5η Ιουνίου. Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – SME Assembly, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2019.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, που αναμεταδίδει το ΓΤΠ, κύριος στόχος του θεσμού, που καθιέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο αναγνώρισης της προσπάθειας των δημόσιων αρχών αλλά και των συμπράξεων Δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας και η προβολή των βέλτιστων πρακτικών και πετυχημένων πρωτοβουλιών στις χώρες που λαμβάνουν μέρος.

Στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας καλούνται να συμμετάσχουν εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές Αρχές ή συμπράξεις Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, τη Σερβία και την Τουρκία που έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, προστίθεται.

Αναφέρεται επίσης ότι ο διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο στάδια, καθώς οι υποψήφιοι πρέπει να διαγωνιστούν αρχικά σε εθνικό και στη συνέχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε χώρα θα επιλέξει δύο από τους υποψηφίους οι οποίοι θα προταθούν για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό μέχρι τις 3 Ιουλίου 2019.

Οι έξι κατηγορίες βραβείων αφορούν την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την επένδυση στις Επιχειρηματικές δεξιότητες, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την υποστήριξη στη διεθνοποίηση της επιχείρησης, την υποστήριξη της ανάπτυξης των πράσινων αγορών και της αποδοτικής χρήσης των πόρων και την υπεύθυνη και συνολική επιχειρηματικότητα.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο σχετικό έντυπο αίτησης, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας ενώ επιπρόσθετες πληροφορίες για το διαγωνισμό υπάρχουν και στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ