Ανάδειξη ωφελημάτων χρήσης προτύπων από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης

Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης CEN-CENELEC με αφορμή τις Ευρωεκλογές, τον ερχόμενο Μάιο, έχουν δημοσιεύσει ανακοίνωση με θέμα «Standards Build Trust», ενώ παράλληλα έχουν αναπτύξει και διαφημιστική καμπάνια, με σκοπό να αναδείξουν τα ωφελήματα της χρήσης των προτύπων στην οικονομία και τη σπουδαιότητά τους στην εφαρμογή της νομοθεσίας και των Δημόσιων Πολιτικών. (standardsbuildtrust.eu.)

Ανακοίνωση του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) αναφέρει πως η αξιοποίηση των προτύπων στη νομοθεσία και στην υλοποίηση των Δημόσιων πολιτικών μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στους αρμόδιους φορείς θέσπισης των Δημόσιων πολιτικών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ευρεία αποδοχή της αγοράς, η απλούστευση της νομοθεσίας και των δημοσίων πολιτικών, η υποστήριξη των αναδυομένων τεχνολογιών και η προώθηση των καινοτόμων προσεγγίσεων χωρίς την ανάγκη για αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου. Παράλληλα τα πρότυπα συμβάλλουν στην ευκολότερη πρόσβαση στη διεθνή αγορά, την άρση των εμποδίων στο εμπόριο και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Οικονομίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η σταθερή παρουσία και συμμετοχή του CYS ως ο Εθνικού Φορέα Τυποποίησης στα δρώμενα της Τυποποίησης, αποτελεί σταθερό υπόβαθρο που εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες. Τα πρότυπα διασφαλίζουν την επικοινωνία μας με αξιόπιστο τρόπο, με κώδικες ορθής πρακτικής και διαλειτουργικά δίκτυα συνεργασίας. Προσφέροντας μια κοινώς αποδεκτή βάση για την κατανόηση, την επικοινωνία και τις συναλλαγές, τα πρότυπα είναι ουσιώδους σημασίας για τις αμοιβαίως επωφελείς ανταλλαγές και την αποδοτική αξιοποίηση πόρων, στο διεθνές εμπόριο, σημειώνεται.

Όπου υπάρχουν πρότυπα, τα πράγματα κυλούν σαν ρολόι. Η μη χρήση τους γίνεται αμέσως αντιληπτή. Σε ένα κόσμο χωρίς πρότυπα, ακόμα και οι πιο απλές καθημερινές μας συνήθειες, όπως η πραγματοποίηση μιας κλήσης, το σερφάρισμα στο Διαδίκτυο και η χρησιμοποίηση της πιστωτικής μας κάρτας, θα ήταν δύσκολες, αν όχι αδύνατες”, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ