Άνοδος στα δανειστικά και καταθετικά επιτόκια τον Φεβρουάριο

Ανοδικά κινήθηκαν τον Φεβρουάριο τα επιτόκια στην πλειοψηφία των βασικών δανείων, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και τα επιτόκια καταθέσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια κατέγραψε αύξηση στο 3,37%, σε σύγκριση με 2,83% τον προηγούμενο μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση 54 μονάδων βάσης.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκε στο 2,22%, σε σύγκριση με 2,18% τον προηγούμενο μήνα. Ανοδικά κινήθηκε και το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. φτάνοντας στο 3,32% το Φεβρουάριο, σε σύγκριση με 2,95% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, το επιτόκιο που χρεώνουν οι τράπεζες για εταιρικά δάνεια για ποσά μέχρι €1 εκ. υποχώρησε στο 3,37%, σε σύγκριση με 3,58% τον προηγούμενο μήνα.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα επιτόκια αποδοχής καταθέσεων. Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε αύξηση στο 0,38%, σε σύγκριση με 0,36% τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασε άνοδο στο 0,36%, σε σύγκριση με 0,34% τον προηγούμενο μήνα.

Υποχώρησε για δεύτερο μήνα η παραχώρηση νέων δανείων

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, η παροχή νέων δανείων δάνεια κινήθηκε πτωτικά για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Τον Φεβρουάριο του 2019 τα συνολικά νέα δάνεια (καθαρά και δάνεια που έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης) κατέγραψαν μείωση και έφτασαν στα €244,9 εκ., σε σύγκριση με €300,3 εκ. τον προηγούμενο μήνα και 407, 6 εκ. τον Δεκέμβριο του 2018.

Τα νέα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν στα €10,9 εκ. (εκ των οποίων €0,3 εκ από επαναδιαπραγμάτευση) σε σύγκριση με €11,1 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Αμελητέα άνοδο παρουσίασαν τα δάνεια για αγορά κατοικίας, τα οποία αυξήθηκαν στα €74,4 εκ. (€4,1 εκατ από επαναδιαπραγμάτευση), σε σύγκριση με €73,6 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. σημείωσαν άνοδο στα €41,8 εκ. (€5,0 εκ από επαναδιαπραγμάτευση), σε σύγκριση με €33,8 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τη μεγαλύτερη πτώση παρουσίασαν τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. που υποχώρησαν στα €104,9 εκ. (€3 εκ. από επαναδιαπραγμάτευση), σε σύγκριση με €163,7 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ