Η ΕΕ επαναλαμβάνει τη σοβαρή ανησυχία της για την πολιτική ΗΠΑ έναντι του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει τη σοβαρή ανησυχία της για την πολιτική των ΗΠΑ έναντι του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ)», καθώς οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών ανακάλεσαν τη θεώρηση (Visa) του Διεθνούς Ποινικού Εισαγγελέα για είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το ΔΠΔ διαδραματίζει βασικό ρόλο στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Η ΕΕ υπογραμμίζει ότι η προστασία της ουδετερότητας και της δικαστικής ανεξαρτησίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι πρωταρχικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα και τη σωστή λειτουργία του», σημείωσε η Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, Μάγια Κοτσίγιανιτς.

«Η ΕΕ αναμένει από τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι όλα τα μέτρα που έχουν εγκριθεί από τις ΗΠΑ σε σχέση με το ΔΠΔ συμμορφώνονται πλήρως με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της Συμφωνίας Σχέσης ΔΠΔ-ΟΗΕ», τονίζει.

«Η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως το ΔΠΔ και την ανεξαρτησία του και εξακολουθεί να δεσμεύεται να συνεργαστεί με το ΔΠΔ για να εγγυηθεί την αποτελεσματικότητα και την αποτελεσματικότητά του και αναμένει από τα κράτη να παράσχουν την απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη», καταλήγει η ίδια.

Πηγή:ΚΥΠΕ