Η ελληνική αξιολόγηση και το ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων στην ατζέντα των ΥΠΟΙΚ της ΕΕ

Με την ελληνική αξιολόγηση, αλλά και τα επόμενα βήματα σε σχέση με το ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων (EDIS) αναμένεται να ασχοληθούν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, που συνέρχονται την ερχόμενη Παρασκευή 5 Απριλίου στο Βουκουρέστι.

Αναλυτικά, τα θεσμικά όργανα θα ενημερώσουν το Eurogroup για την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ελληνικές αρχές όσον αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που ορίζονται στη δήλωση του Eurogroup της 22ας Ιουνίου 2018, συμπεριλαμβανομένων όσων εκκρεμούσαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Τον Μάρτιο, το Eurogroup εξέτασε ήδη τα κύρια πορίσματα της δεύτερης έκθεσης της ενισχυμένης επιτήρησης και ζήτησε ταχεία συμφωνία μεταξύ των ελληνικών αρχών και των θεσμικών οργάνων σχετικά με τις υπόλοιπες μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις.

Ακολούθως το Eurogroup θα ακούσει την παρουσίαση των πρόσφατων δραστηριοτήτων του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου Andrea Enria, που καλύπτει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, την ετοιμότητα για το Brexit και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) 2019. Η πρόεδρος του ενιαίου συμβουλίου εκκαθάρισης τραπεζών, Elke König, θα ενημερώσει σχετικά με τις τρέχουσες δραστηριότητες του SRB.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Eurogroup M.Centeno, κάλεσε τον πρόεδρο της επιτροπής ECON (Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberto Gualtieri, για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές και τις προκλήσεις της ζώνης του ευρώ. Στόχος είναι να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του ΕΚ και του Eurogroup. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία παράλληλη των τακτικών ακροάσεων του Προέδρου Eurogroup στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και κυρίως στην Επιτροπή ECON, για έναν «οικονομικό διάλογο» σχετικά με τις εργασίες και τις πολιτικές προτεραιότητες του Eurogroup.

Στη συνέχεια, το Eurogroup θα προβεί σε απολογισμό των εξελίξεων στον πληθωρισμό και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες τους τελευταίους μήνες, ενόψει των επερχόμενων εαρινών συναντήσεων του ΔΝΤ. Η Ευρωομάδα εξετάζει τις εξελίξεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ακολούθως το Eurogroup θα συζητήσει το επικαιροποιημένο σχέδιο προϋπολογισμού του Λουξεμβούργου για το 2019, με βάση τη γνωμοδότηση της Κομισιόν που εκδόθηκε στις 22 Μαρτίου 2019. Το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης αναμένεται να αντικατοπτριστεί σε μια σύντομη δήλωση της Eurogroup.

Αμέσως μετά και σε συνέχεια της εντολής που έλαβαν οι ηγέτες της ΕΕ κατά τη Διάσκεψη Κορυφής του ευρώ το Δεκέμβριο, το Eurogroup σε μορφή 27 Κ-Μ θα συνεχίσει να συζητά την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα της ζώνης του ευρώ και των κρατών μελών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών (ERM ΙΙ) σε εθελοντική βάση, με επίκεντρο τις πτυχές διακυβέρνησης.

Tέλος ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου για το EDIS θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την πρόοδο των συζητήσεων σχετικά με έναν χάρτη πορείας για την έναρξη των πολιτικών διαπραγματεύσεων για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων (EDIS) και θα προγραμματιστούν περαιτέρω εργασίες μέχρι τον Ιούνιο.

Η άτυπη σύνοδος των υπουργών Οικονομικών θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι στις 5-6 Απριλίου 2019. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο του Ρουμάνικου Κοινοβουλίου. Η διήμερη συνεδρία θα ξεκινήσει με το Eurogroup σε τακτική και περιεκτική σύνθεση, την Παρασκευή το πρωί στις 5 Απριλίου. Θα ακολουθήσει το γεύμα εργασίας των 28 υπουργών Οικονομικών.

Στην ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνονται στοιχεία του πακέτου του ΠΔΠ που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ECOFIN, όπως η σύνδεση με το ευρωπαϊκό εξάμηνο και η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το απόγευμα, στους υπουργούς οικονομικών θα προσχωρήσουν οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών από τα κράτη μέλη της ΕΕ για την εξέταση θεμάτων που περιλαμβάνουν προτεραιότητες για τον επόμενο θεσμικό κύκλο και την πορεία προς την Ένωση Κεφαλαιαγοράς. Το Σάββατο 6 Απριλίου, η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ, θέματα φορολογίας και κοινές θέσεις της ΕΕ για τις συνεδριάσεις της G20 και του ΔΝΤ στην Ουάσινγκτον

Πηγή: ΚΥΠΕ