ΚΟΕ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο

Το οικονομικό κλίμα παρουσίασε βελτίωση τον Απρίλιο με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 2,4 μονάδες σε σύγκριση με τον Μάρτιο, σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο ΔΟΣ συνεχίζει να κινείται σε επίπεδα ψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου του, δηλ. τις 100 μονάδες, με τις αυξομειώσεις του να προέρχονται κυρίως από μεταβολές της εμπιστοσύνης στον τομέα των υπηρεσιών, αναφέρει το ΚΟΕ.

Η αύξηση του Δείκτη τον Απριλίου οφείλεται, σύμφωνα με το ΚΟΕ, κυρίως σε ενίσχυση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες και, σε μικρότερο βαθμό, σε βελτίωση του κλίματος στη μεταποίηση και ανάμεσα στους καταναλωτές.

Η άνοδος του κλίματος στις υπηρεσίες προέρχεται από θετικότερες αξιολογήσεις της τρέχουσας κατάστασης και πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για τον κύκλο εργασιών το επόμενο τρίμηνο.

Στη μεταποίηση η βελτίωση του κλίματος συνδέεται με λιγότερο δυσμενείς αξιολογήσεις σχετικά με τις τρέχουσες παραγγελίες και με προς τα πάνω αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την παραγωγή του επόμενου τριμήνου.

Αντίθετα, το κλίμα στις κατασκευές υποχώρησε οριακά λόγω μικρής προς τα κάτω αναθεώρησης των προσδοκιών για την απασχόληση στον κλάδο το επόμενο τρίμηνο, ενώ το κλίμα στο λιανικό εμπόριο παρέμεινε στα οριακά θετικά επίπεδα του περασμένου μήνα.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη αυξήθηκε οριακά αφού οι ευνοϊκότερες απαντήσεις για πτυχές του νοικοκυριού (οικονομική κατάσταση, μεγάλες αγορές) σχεδόν αντισταθμίστηκαν από πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις για τη μελλοντική γενική οικονομική κατάσταση στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ