Συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΧΑΚ είχε το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας

Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση μεταξύ του Προέδρου και Μελών του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου με τον Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο και τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).


Η συνάντηση αποτελεί συνέχεια του κύκλου επαφών του Συμβουλίου με φορείς της κυπριακής οικονομίας .

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, προλογίζοντας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κληρίδης τόνισε ότι ο ρόλος του ΧΑΚ είναι άμεσα συνδεδεμένος με την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας και ως εκ τούτου το Συμβούλιο στοχεύει στη στήριξή του.

Στη συνέχεια, κατέγραψε τον τρόπο λειτουργίας και τις εργασίες του Συμβουλίου, κάνοντας αναφορά στις πρόσφατες πρωτοβουλίες και εισηγήσεις του αρχής γενομένης της σύστασης πολιτικής στον επενδυτικό τομέα, μιας σύστασης που στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη των παραγωγικών επενδύσεων.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόταση του Συμβουλίου για την εκπόνηση μιας μακροπρόθεσμης Οικονομικής Στρατηγικής για την Κύπρο, μιας πρότασης που σύντομα θα βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης.

Μαζί με το μέλος του Συμβουλίου, κ. Κοιτάζο, υπογράμμισαν ότι οι τρέχουσες εργασίες του Συμβουλίου επεκτείνονται και σε άλλους τομείς άρρηκτα συνδεδεμένους μεταξύ άλλων και με το ρόλο του ΧΑΚ, όπως οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, φορολογικά κίνητρα, τομέας ακινήτων και πρωτογενής τομέας.

Ο Πρόεδρος του ΧΑΚ, κ. Χριστοδουλίδης τόνισε τη σημασία που μπορεί να παίξει στο μέλλον το Χρηματιστήριο ως πηγή χρηματοδότησης τόσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Κυπριακής οικονομίας όσο και για μεγαλύτερες εταιρίες που θέλουν να αναπτυχθούν.

Έκανε μια σύντομη αναφορά στο στρατηγικό σχεδιασμό του Χρηματιστηρίου που είναι στο στάδιο της μελέτης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις πρόσφατες πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες του ΧΑΚ αρχής γενομένης της υποβολής προτάσεως του για τη λειτουργία ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και το Χρηματιστήριο Ενεργείας της Ελλάδος (ΕΧΕ).

Τόνισε ότι η συνομολόγηση τριμερούς συμβάσεως από τα τρία αυτά Χρηματιστήρια αποδεικνύει έμπρακτα την ουσιαστική συμβολή του ΧΑΚ στην ευρύτερη προσπάθεια ανοίγματος της Αγοράς Ηλεκτρισμού με πολλά οφέλη για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και εν γένει για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Η αντιπρόεδρος κα. Τσιρίδου και ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής κ. Τρυπάτσας ανέπτυξαν πιο αναλυτικά την πρόταση του ΧΑΚ για την ανάληψη εκ μέρους του της αρμοδιότητας του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρισμού, μιας πρότασης που παρέχει στην κυπριακή πολιτεία σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα καθώς και κάλυψη μελλοντικών αναγκών της Αγοράς Ενέργειας στην Κύπρο συμπεριλαμβανομένης της Αγοράς Φυσικού αερίου.

Ο κ. Τρυπάτσας αναφέρθηκε σε επιπρόσθετες πρωτοβουλίες και εργασίες του Χρηματιστηρίου στο τομέα των Ακινήτων, των Ναυτιλιακών Ομολόγων καθώς και στην ανάληψη του Μητρώου της Αγοράς Κεφαλαίων από το ΧΑΚ.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Κληρίδης, συμφώνησε ότι το ΧΑΚ μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον ως πηγή χρηματοδότησης της οικονομίας, η οποία ωστόσο θα πρέπει να αποτελεί μια στρατηγική και όχι ευκαιριακή επιλογή των επιχειρήσεων της χώρας.

Αναγνώρισε, τέλος, ότι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας θα προσδώσει στην οικονομία της χώρας πολύ σημαντικά οφέλη ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της.

Πηγή: ΚΥΠΕ