Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ενέκρινε τις νέες μακροοικονομικές προβλέψεις του ΥΠΟΙΚ

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι ενέκρινε τις νέες μακροοικονομικές προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, επί των οποίων θα καταρτιστεί το νέο Προγράμματος Σταθερότητας 2019-2022.

«Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 15 Απριλίου 2019, προχώρησε σε αξιολόγηση των μακροοικονομικών προβλέψεων, οι οποίες ετοιμάστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών και θα χρησιμοποιηθούν για την ετοιμασία του Προγράμματος Σταθερότητας 2019-2022. Το Συμβούλιο εκτιμά ότι αυτές είναι εντός των αποδεκτών ορίων», αναφέρει σημερινή ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο.

Σημειώνει, τέλος, ότι τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για την παράθεση της συγκεκριμένης εκτίμησης θα συμπεριληφθούν στη Εαρινή Έκθεση του Συμβουλίου, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί εντός Μαΐου.

Πηγή: ΚΥΠΕ