Το Υπ.Εσωτερικών απαντά σε δημοσίευμα για εκμίσθωση τ/κ τεμαχίου στην Λάρνακα

H Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του Υπουργείου Εσωτερικών απαντά στο σημερινό δημοσίευμα του ημερήσιου Τύπου, το οποίο αφορούσε σε εκμίσθωση τ/κ τεμαχίου στην Λάρνακα και τονίζει ότι για σκοπούς ορθής πληροφόρησης βρίσκεται στη διάθεση του οποιουδήποτε.

Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών διευκρινίζει ότι τα διάφορα αιτήματα για παραχώρηση τ/κ περιουσιών για σκοπούς ανάπτυξης επαγγελματικής στέγης (ανοικτοί χώροι/υποστατικά), αξιολογούνται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων από Ειδική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, της οικείας Πολεοδομικής Αρχής, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, και της Γενικής Συνομοσπονδίας Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών.

Όπως σημειώνει στη συνεχεία, οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής υποβάλλονται για έγκριση στον Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης T/κ Περιουσιών, ο οποίος και τις παραχωρεί στη βάση των εισηγήσεων της.

Όσον αφορά σε αιτήματα από Τοπικές Αρχές, αναφέρει πως αυτά παραπέμπονται από την Ειδική Επιτροπή στη Συμβουλευτική Επιτροπή, σύμφωνα με τους εν ισχύ κανονισμούς, προσθέτοντας ότι κατά την αξιολόγηση των διαφόρων αιτήσεων που υποβάλλονται ενώπιον της, η Ειδική Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, την κοινωνικό – οικονομική κατάσταση των αιτητών, τις απόψεις των διαφόρων εμπλεκόμενων Υπηρεσιών/Φορέων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στις απόψεις της οικείας πολεοδομικής αρχής (στη συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου Λάρνακας), σε ότι αφορά την προτεινόμενη ανάπτυξη.

Στην προκειμένη περίπτωση, σημειώνει ότι το σύνολο του τεμαχίου που βρίσκεται υπό τη διαχείριση του Κηδεμόνα ανέρχεται σε 22.204 τ.μ. και ότι ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, υποβλήθηκαν αιτήματα από δύο δικαιούχους, για παραχώρηση μέρους του τεμαχίου, καθώς και από τον Δήμο Λάρνακας.

«Τα αιτήματα αξιολογήθηκαν από την Ειδική Επιτροπή, η οποία ακολούθως εισηγήθηκε ομόφωνα την παραχώρηση μέρους του τεμαχίου (1800 τ.μ.) στον κ. Μανώλη, αφού πρόκειται για συμβατή ανάπτυξη με το τοπικό σχέδιο, ενώ έλαβε υπόψη ότι ο κ. Μανώλη είναι παγκόσμιας εμβέλειας αθλητής, ο οποίος έχει κατά καιρούς διακριθεί με μετάλλιο σε πολλές χώρες στις οποίες αγωνίστηκε, εκπροσωπώντας τη χώρα μας επάξια», αναφέρει.

Επίσης, συμπληρώνει ότι σε ότι αφορά τον έτερο αιτητή, διευκρινίζεται ότι οι λόγοι απόρριψής του, έγκειτο στο γεγονός ότι οι αναπτύξεις στις οποίες προτίθετο να προχωρήσει (Πρατήριο Πετρελαιοειδών, Πλυντήριο Αυτοκινήτων ή Φυτώριο), ήταν αντίθετες με το τοπικό σχέδιο της περιοχής. Η Υπηρεσία ενημέρωσε τον αιτητή για τους πιο πάνω λόγους και εισηγήθηκε όπως σε περίπτωση που ο ίδιος το επιθυμεί, να υποβάλει αίτηση για παραχώρηση άλλου τεμαχίου που να πληροί τις προϋποθέσεις και όρους που θέτει ο Δήμος Λάρνακας για τέτοιες αναπτύξεις.

Τέλος, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών διευκρινίζει ότι όσον αφορά στο αίτημα του Δήμου Λάρνακας για δημιουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και άλλων συναφών αναπτύξεων, σημειώνεται ότι αυτό εξετάζεται και αναμένεται η προσκόμιση από μέρους του Δήμου, προσχεδίου της ανάπτυξης, ώστε το αίτημα να προωθηθεί ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι πρόθεση της Υπηρεσίας είναι όπως έκταση 5.000 τ.μ. από το σύνολο του τεμαχίου, η οποία θεωρείται κατάλληλη για επαγγελματικές αναπτύξεις, παραχωρηθεί για σκοπούς επαγγελματικής στέγης σε προσφυγές και ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τις οδηγίες του Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών, η πιο πάνω έκταση δημοσιεύθηκε στις 20.11.2018 στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους.

Πηγή: ΚΥΠΕ