Απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων εντός των εκλογικών κέντρων

Η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται εντός του εκλογικού κέντρου, από οποιοδήποτε πρόσωπο, πλην του προεδρεύοντα υπαλλήλου για επικοινωνία με τον οικείο Έφορο ή Βοηθό Έφορο Εκλογών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Εφόρου Εκλογών.

Ο Εφορος επισημαίνει ότι ο προεδρεύων υπάλληλος έχει εξουσία να απομακρύνει οποιοδήποτε πρόσωπο κάνει χρήση του κινητού του τηλεφώνου εντός του εκλογικού κέντρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ