Αρχίζει η παροχή Στρατολογικών Υπηρεσιών από τα ΚΕΠ

Αρχίζει από τη Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019, η παροχή Στρατολογικών Υπηρεσιών από όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ) του Πολίτη.

Σε σημερινή ανακοίνωση Υπουργείο Άμυνας και Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι στα ΚΕΠ θα παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν την έκδοση Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» και «Β», την έκδοση Άδειας Εξόδου, την παραλαβή Δήλωσης Στοιχείων Στρατεύσιμου, την παραλαβή Αιτήματος για υποκατάστατη υγειονομική εξέταση ή επανεξέταση χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία και την επανέκδοση απολεσθέντος Σημειώματος Κατάταξης ή Επανακατάταξης.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών από τα κατά τόπους Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία στο πλήρες φάσμα των υπηρεσιών τους, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Επισημαίνεται επίσης ότι, λόγω της μεταστέγασης του Υπουργείου Άμυνας, τερματίζεται η εξυπηρέτηση του κοινού από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες στο κτήριο του Υπουργείου.

Πηγή: ΚΥΠΕ