Αυτός είναι ο ρόλος της μη-κυβερνητικής, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης AEQUITAS

Ο AEQUITAS είναι μία μη-κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που προωθεί την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, την διαπολιτισμική εκπαίδευση και την εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη στην Κύπρο. Το όραμα του οργανισμού AEQUITAS είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας στην οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα κατανοούνται και γίνονται αντικείμενο υπεράσπισης και σεβασμού. Αυτό το όραμα έχει ως στόχο την προώθησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας των φύλων, της πολιτιστικής πολυμορφίας και της πολιτότητας, ενισχύοντας έτσι αρχές όπως τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη.

Η ιστοσελίδα, η οποία λειτουργεί και ως εκπαιδευτικό εργαλείο στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι: https://www.aequitas-humanrights.org

Η σελίδα στο facebook ονομάζεται Aequitas Human Rights Ngo

Τα νέα…

“Αυτή την περίοδο ασχολούμαστε κυρίως με δύο μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων και το πώς αυτά αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν ανθρώπινα δικαιώματα και ζητήματα ηθικής. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα εγκλήματα μίσους. Πέραν αυτών κάνουμε εκπαιδεύσεις σε νέους σε ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, μόλις πρόσφατα ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα ‘Ξαναμπες στο Παιχνίδι – Ευρωεκλογές 2019’ (www.euelectionscy.com/)”

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ / ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΗΘΙΚΗΣ

Παρατηρείται προβληματική αλληλεπίδραση μεταξύ τεχνητής νοημοσύνης / ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητημάτων ηθικής. Μόλις πρόσφατα ολοκληρώσαμε μια μεγάλη έρευνα για το ζήτημα αυτό και συγκεκριμένα στο πως αλληλεπιδρούν αυτά τα ζητήματα στους τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος, της δημοκρατίας, των διακρίσεων, της ιδιωτικότητας και άλλων. Σύντομα θα δημοσιεύσουμε αποτελέσματα της έρευνας μας στην ιστοσελίδα μας (www.aequitas-humanrights.org) και στην ιστοσελίδα του προγράμματος SHERPA (www.project-sherpa.eu/)

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥΣ

Mέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος SHELTER θα βελτιώσουμε την προστασία των θυμάτων εγκλημάτων μίσους και θα συμβάλουμε στην πρόσβασή τους σε πόρους και δίκτυα που θα διευκολύνουν την καταγραφή των περιστατικών, την παροχή βοήθειας και την εξειδικευμένη υποστήριξη εντός του συστήματος υγείας. Σύντομα θα πραγματοποιήσουμε έρευνα με λειτουργούς υγείας για να χαρτογραφήσουμε την κατάσταση στην Κύπρο έτσι ώστε να διαμορφώσουμε πρόγραμμα για εκπαιδευτικά εργαστήρια.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και πέραν της Ευρώπης, υπάρχουν σοβαρά κρούσματα εγκλημάτων τα οποία έχουν ως κίνητρο το μίσος προς συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του ρατσισμού (ENAR) 2013-2014 σε σχετική του έκθεση διαπιστώνει ότι  το φαινόμενο αυτό αυξάνεται. Βασικό εμπόδιο στη σωστή αντιμετώπιση του φαινομένου είναι το γεγονός ότι είναι ανεπαρκή οι αναφορές/καταγγελίες τέτοιων εγκλημάτων. Αυτό εν μέρει οφείλεται στην διστακτικότητα των θυμάτων να αναφέρουν τέτοιες περιπτώσεις εξαιτίας της έλλειψης εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου (FRA 2013). Επιπλέον, το ENAR διαπίστωσε ότι, σε περίπτωση καταγγελίας μιας υπόθεσης, το κίνητρο μεροληψίας δεν ερευνάται επαρκώς και έτσι το μίσος που συνδέεται με αυτό το έγκλημα είναι ουσιαστικά άγνωστο. (ENAR 2013-2014). Η υπο-καταγραφή αναφέρεται στην έλλειψη συλλογής δεδομένων στα περισσότερα κράτη μέλη σχετικά με τέτοιου είδους εγκλήματα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Τον Φλεβάρη οργανώσαμε εκπαίδευση σε εκπαιδευτές από 8 χώρες επάνω σε ζητήματα ειρήνης και εκπαίδευσης για την ειρήνη. Στόχος μας μέσω αυτής της δραστηριότητας ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε 32 εκπαιδευτές και πολλαπλασιαστές για την διεξαγωγή ποιοτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης για την ειρήνη με, για και από τους νέους και στην προώθηση της περαιτέρω ενσωμάτωσης της εκπαίδευσης για την ειρήνη στην πολιτική για τη νεολαία. Το δικαίωμα στην ειρήνη ανήκει στην τρίτη γενιά ανθρωπίνων δικαιωμάτων αν και δυστυχώς αυτή στερείται, ακόμη, νομικής και πολιτικής υπόστασης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+ της ΕΕ.

Βασικό στοιχείο στην δραστηριότητα αυτή ήταν το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να εξασκήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους σε ιδιωτικό φροντιστήριο στη Λάρνακα. Συγκεκριμένα, χωρίστηκαν σε ομάδες εκπαιδευτών, με την κάθε ομάδα να έχει το δικό της θέμα. Κάθε ομάδα είχε τον δικό της αριθμό εκπαιδευομένων που ήρθαν από διάφορες πόλεις τις Κύπρου (αρκετοί ήταν υπήκοοι τρίτων χωρών) με σκοπό να εκπαιδευτούν. Για παράδειγμα, μια ομάδα είχε ως θέμα της τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο. Η ομάδα είχε 14 συμμετέχοντες ηλικίας από 22 έως 50 χρονών με καταγωγή από την Κύπρο, την Βόρειο Αφρική, τη Βουλγαρία και το Βέλγιο. Οι εκπαιδευτές χρησιμοποίησαν το εγχειρίδιο “Bookmakrs” του Συμβουλίου της Ευρώπης το οποίο περιλαμβάνει αρκετά εργαλεία για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους. Από το εγχειρίδιο, επέλεξαν τη δραστηριότητα “Κατανοώντας τη ρητορική μίσους” και χρησιμοποίησαν παραδείγματα σχετικά με τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, με θέματα σεξουαλικής κακοποίησης, ρατσισμού και ομοφοβίας. Οι εκπαιδευτές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε 3 ομάδες και κάθε ομάδα δούλεψε σε κάθε παράδειγμα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα στοιχεία: τα συναισθήματα των διαφορετικών παραγόντων (θύτες, θύματα), τις συνέπειες, τις ομάδες-στόχους, τις ομοιότητες, τις συμπεριφορές κλπ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τον Μάρτιο, μέσω του προγράμματος MYSITE, επίσης χρηματοδοτημένο από ευρωπαϊκά κονδύλια, φέραμε μαζί 10 νεαρούς Κύπριους και 10 υπηκόους τρίτων χωρών σε εκπαιδευτικό εργαστήριο για την επιχειρηματικότητα. Οι 20 νέοι, μαζί, εκπαιδεύτηκαν και έφτιαξαν ο καθένας τα δικά τους business plans, ενώ συνδέθηκαν και με μέντορες οι οποίοι τους παρείχαν συμβουλές.  Μέσω της συνύπαρξης και της συνεργασίας για ένα κοινό ενδιαφέρον, καταφέραμε να συμβάλουμε στην ευαισθητοποίηση τόσο των κυπρίων όσο και των υπηκόων τρίτων χωρών όσον αφορά στην ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη. Το εργαστήριο αυτό επικεντρώθηκε στην καλλιέργεια του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων. Το περιεχόμενο του προγράμματος κάλυπτε τις ανάγκες νέων επιχειρηματιών και την προαγωγή της επιχειρηματικότητας των νέων ως μέσο αμειβόμενης απασχόλησης. Αναφερθήκαμε στην οικονομική διαχείριση και τη λογιστική, την επικοινωνία και το μάρκετινγκ, στην δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου και στην εξωτερική χρηματοδότηση.