Αυξήθηκε η ζήτηση στεγαστικών δανείων

Αμετάβλητα παρέμειναν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα κριτήρια για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Κύπρο.

Ταυτόχρονα, η ζήτηση δανείων για στεγαστικούς σκοπούς συνέχισε να καταγράφει αύξηση το πρώτο τρίμηνο, ενώ αμετάβλητη παρέμεινε η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια. Οι τράπεζες αναμένουν πως θα αυξηθεί περαιτέρω στο δεύτερο τρίμηνο η ζήτηση δανείων για όλες τις κατηγορίες δανείων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων (ΕΤΧ) Απριλίου, που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τα κριτήρια για τη χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, όπως αναμενόταν με βάση και τις προσδοκίες των τραπεζών το προηγούμενο τρίμηνο. Στην ΕΤΧ σημειώνεται το γεγονός ότι, τα εν λόγω κριτήρια παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά στα αυστηρότερα επίπεδα που διαμορφώθηκαν από το 2014.

Εξάλλου, όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητοι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά στην Κύπρο γίνονταν αυστηρότερα από το τρίτο τρίμηνο του 2011 μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2014. Από το πρώτο τρίμηνο του 2015, τα συγκεκριμένα κριτήρια συνεχίζουν να παραμένουν κατά βάση αμετάβλητα.

Εξάλλου, τα κριτήρια χορήγησης προς επιχειρήσεις στη ζώνη του ευρώ παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα, ενώ τα κριτήρια χορήγησης προς νοικοκυριά έγιναν αυστηρότερα.

Προσδοκίες για β΄ τρίμηνο

Εξάλλου, σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το δεύτερο τρίμηνο του 2019, τα κριτήρια για χορήγηση δανείων στην Κύπρο προς όλες τις κατηγορίες αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα.

Σε αντίθεση, στη ζώνη του ευρώ, τα κριτήρια χορήγησης δανείων από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις και νοικοκυριά για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς αναμένεται να γίνουν χαλαρότερα, ενώ τα κριτήρια χορήγησης προς νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς αναμένεται να γίνουν αυστηρότερα.

Ζήτηση δανείων

Σύμφωνα με την ΕΤΧ, η καθαρή ζήτηση δανείων στην Κύπρο, από επιχειρήσεις και νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς, συνέχισε να καταγράφει αύξηση και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019. Αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει κυρίως την ισχυρή, αν και επιβραδυνόμενη, εγχώρια οικονομική δραστηριότητα και υποστηρίζεται από τα ιστορικά χαμηλά δανειστικά επιτόκια.

Σύμφωνα με την ΕΤΧ της Κεντρικής Τράπεζας, όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά παρουσίασαν αύξηση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Σε γενικές γραμμές, η συνεχιζόμενη σθεναρή οικονομική ανάπτυξη, η συνεπακόλουθη μείωση της ανεργίας και η μικρή αύξηση στους μισθούς φαίνεται να συνεχίζουν να στηρίζουν την αύξηση στις επενδύσεις για στεγαστικούς σκοπούς, σημειώνεται.

Ωστόσο, η ζήτηση για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Στη ζώνη του ευρώ, η ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητη, ενώ καταγράφηκε αύξηση στην καθαρή ζήτηση από νοικοκυριά για όλες τις κατηγορίες δανείων.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών στην Κύπρο και στη ζώνη του ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο του 2019, η καθαρή ζήτηση δανείων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω για όλες τις κατηγορίες δανείων.

Πηγή: ΚΥΠΕ