Διακοπές στην παροχή νερού στο Τσέρι την Κυριακή

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας πληροφορεί τους καταναλωτές του στην περιοχή του Δήμου Τσερίου ότι η παροχή νερού θα διακοπεί την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019, λόγω εκτέλεσης έργων στον παροχετευτικό αγωγό του αντλιοστασίου Μαζέρας.

Ο παροχετευτικός αγωγός αφορά ευθύνη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και είναι ο αγωγός που παρέχει νερό στις δεξαμενές του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

Το Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για οποιαδήποτε ταλαιπωρία ενδεχομένως προκληθεί προς τους καταναλωτές.

To Τμήμα καλεί τους επηρεαζόμενους καταναλωτές όπως μειώσουν την κατανάλωση νερού στο ελάχιστο δυνατό.

Πηγή: ΚΥΠΕ