Διαβούλευση για Σχέδιο Κρατικών ενισχύσεων για κατασκευή περίφραξης για προστασία από αγρινά

Αρχίζει η διαβούλευση για τη 2η προκήρυξη του Σχεδίου Κρατικών ενισχύσεων για κατασκευή περίφραξης με στόχο την προστασία των καλλιεργειών από τις ζημιές που προκαλούνται από τα αγρινά για την περίοδο 2019-2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, η διαβούλευση αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019, στις 15:00.

Στόχος της διαβούλευσης είναι η βελτιστοποίηση και η απλοποίηση του Σχεδίου, στo πλαίσιo των δυνατοτήτων που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επηρεαζόμενων γεωργών.

Η 2η προκήρυξης του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων προγραμματίζεται να γίνει τον Σεπτέμβριο του 2019.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, να αποστείλουν απόψεις, παρατηρήσεις ή τυχόν σχόλια επί του Σχεδίου, το αργότερο μέχρι τις 14 Ιουνίου 2019, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος στον αριθμό 22878164.

Το υφιστάμενο Σχέδιο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da).

ΚΥΠΕ