«Δυσαρέσκεια» Δ.Πόλης Χρυσοχούς με Τμήμα Αλιείας για την υλοποίηση του προγράμματος προστασίας των χελωνών

Οι Τοπικές Αρχές του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς και των Κοινοτήτων Αργάκας και Νέου Χωριού εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για τη στάση της Διευθύντριας του Τμήματος Αλιείας, Μαρίνας Αργυρού ως προς το αίτημα που υπέβαλαν με επιστολή τους στις 02/05/2019 στον Υπουργό Γεωργίας, όπως στην υλοποίηση του προγράμματος προστασίας των χελωνών που εφαρμόζεται από το Τμήμα Αλιείας στις παραλίες του κόλπου Χρυσοχούς συμμετέχει και δικό τους άτομο, τα έξοδα του οποίου θα καλυφτούν από του ίδιους, ώστε από κοινού με την υπόλοιπη ομάδα να προβαίνουν σε σωστές μετρήσεις και εκθέσεις, καθώς αμφισβητούν, όπως υποστηρίζουν τις εκθέσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στην περιοχή του Κόλπου Χρυσοχούς.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 02/05/2019, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πόλη Χρυσοχούς η κα. Αργυρού δεν έφερε ένσταση για εκπροσώπηση των Τοπικών Αρχών Πόλης Χρυσοχούς στην ομάδα που εργάζεται για την προστασία των χελωνών, εντούτοις με επιστολή της ημερ. 06/05/2019 προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και στον Υπουργό Γεωργίας, η οποία και τους κοινοποιήθηκε, σημειώνει ότι δεν έχει συμφωνήσει με την εν λόγω πρόταση και ότι το πρόγραμμα προστασίας των χελωνών πραγματοποιείται διαχρονικά με κάθε επιστημονικότητα και εμπειρογνωμοσύνη και ελέγχεται και παρακολουθείται από το Τμήμα Αλιείας.

Σημείωσαν επίσης ότι είχαν αποταθεί στο Τμήμα Αλίειας εθελοντές για συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα.

Η στάση αυτή, προστίθεται στην ανακοίνωση, δυστυχώς προβάλλει το γεγονός ότι το Τμήμα Αλιείας θέλει να συνεχίσει τις μεθοδευμένες κινήσεις που γίνονταν μέχρι τώρα από την ομάδα, η οποία καταγράφει ψεύτικους αριθμούς για την ωοτοκία των χελώνων στον Κόλπο Χρυσοχούς και ευρύτερα.

Πηγή: ΚΥΠΕ