Εργασίες στον Χώρο Στάθμευσης του Παλιού ΓΣΠ

Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι από την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 μέχρι την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθούν δειγματοληπτικές γεωτρήσεις σε διάφορα σημεία στον Χώρο Στάθμευσης του Παλιού ΓΣΠ. Οι εργασίες αυτές γίνονται στο πλαίσιο των μελετών του έργου για την ανάπλαση του χώρου του Παλιού ΓΣΠ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι γεωτρήσεις θα εκτελούνται τοπικά και δεν θα επηρεάσουν την λειτουργία του χώρου στάθμευσης και τη λειτουργία των μικρών λεωφορείων Λευκωσίας. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ