Η ΠΑΣΥΚΙ εκφράζει την στήριξη της στην Παγκύπρια Συντεχνία «Ισότητα»

Η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ) με ανακοίνωση της, εκφράζει την αμέριστη στήριξη της προς την Παγκύπρια Συντεχνία «Ισότητα» στην διεκδίκηση, όπως αναφέρει, της εξάλειψης όλων των διακρίσεων μεταξύ εργοδοτουμένων με τα ίδια καθήκοντα και την συμμόρφωση της κυβέρνησης με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άλλων νομοθετημάτων που αφορούν την ίση μεταχείριση εργοδοτουμένων που τελούν υπό της ιδίες εργασιακές συνθήκες.

Πάγια θέση της Παγκύπριας Συντεχνίας των Κυβερνητικών Ιατρών, που διεκδικήθηκε διαχρονικά, σημειώνεται, είναι όπως όλοι οι εργοδοτούμενοι ορισμένου κι αορίστου χρόνου θα πρέπει να μονιμοποιηθούν, ώστε να επιτευχθεί η ισότητα στον χώρο εργασίας και η εξάλειψη όλων των διακρίσεων.

«Η ΠΑΣΥΚΙ ως η μεγαλύτερη Συντεχνία Ιατρών του Δημοσίου, αντιπροσωπεύει, διεκδίκησε και διεκδικεί την βελτιστοποίηση και εξίσωση των εργασιακών συνθηκών όλων των Ιατρών του Δημοσίου Τομέα Υγείας, μονίμων και εκτάκτων, αορίστου και ορισμένου χρόνου με τον Εργοδότη τους, το Κράτος, επειδή ανέκαθεν θεωρούσε ότι διακρίσεις μεταξύ εργοδοτουμένων που ασκούν ακριβώς τα ίδια καθήκοντα είναι παράλογες και πρέπει να καταργηθούν, αφού το μόνο που να επιφέρουν είναι προστριβές και δυσλειτουργία μέσω της δημιουργίας εργοδοτουμένων πολλαπλών ταχυτήτων», προστίθεται.

Στο περιβάλλον των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων, σημειώνεται, οι εν λόγω διακρίσεις αποτελούσαν διαχρονικά ένα από τους κυριότερους λογούς φυγής των ιατρών όπως και αντικίνητρο προσέλκυσης νέων: η συγκεκριμένη πρακτική αλυσιδωτά και αθροιστικά προκάλεσε και προκαλεί πληθώρα ανυπέρβλητων και ιδιαίτερων προβλημάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ