Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ, πτώση κατά 0,1% στην ΕΕ28

Τον Μάρτιο του 2019, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019, η εποχικά διορθωμένη βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 0,1% στην ΕΕ28, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat.

Τον Φεβρουάριο του 2019, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ και παρέμεινε σταθερή στην ΕΕ28. Τον Μάρτιο του 2019, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και αυξήθηκε κατά 0,4% στην ΕΕ28.

Στη ζώνη του ευρώ τον Μάρτιο του 2019, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019, η παραγωγή μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών υποχώρησε κατά 1,0% και η ενέργεια κατά 0,3%, ενώ η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών αυξήθηκε κατά 0,1%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 0,4% και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 0,7%. Στην ΕΕ28, η παραγωγή μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατά 0,5% και η ενέργεια κατά 0,2%, ενώ η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών παρέμεινε αμετάβλητη, τα κεφαλαιουχικά αγαθά αυξήθηκαν κατά 0,4% και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 0,5%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μειώσεις στη βιομηχανική παραγωγή σημειώθηκαν στη Μάλτα (-3,7%), στην Ελλάδα (-2,7%) και στη Σουηδία (-2,3%). Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Λιθουανία (+ 3,5%), τη Δανία (+ 1,8%) και τη Σλοβακία (+ 1,2%).

Στη ζώνη του ευρώ τον Μάρτιο του 2019, η παραγωγή ενέργειας μειώθηκε κατά 7,3%, τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 0,7% και τα ενδιάμεσα προϊόντα κατά 0,4%, ενώ η παραγωγή μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών παρέμεινε αμετάβλητη και τα κεφαλαιουχικά αγαθά αυξήθηκαν κατά 1,3 %. Στην ΕΕ28, η παραγωγή μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 1,7%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 1,5%, τα ενδιάμεσα προϊόντα κατά 0,8% και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 0,1%, ενώ η παραγωγή ενέργειας μειώθηκε κατά 6,2%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μειώσεις στη βιομηχανική παραγωγή σημειώθηκαν στην Πορτογαλία (-7,9%), στη Μάλτα (-3,6%) και στην Ισπανία (-3,4%). Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (+ 22,1%), στην Πολωνία (+ 8,0%) και στην Ουγγαρία (+ 7,9%).

Πηγή: KYΠΕ