Ηλεκτρισμός χωρίς καύση άνθρακα εδώ και μία εβδομάδα στη Βρετανία

Το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της Βρετανίας συμπλήρωσε την Τετάρτη μία εβδομάδα λειτουργίας χωρίς την καύση άνθρακα. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό μετά από τη Βιομηχανική Επανάσταση του 19ου αιώνα και την έναρξη καύσης άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πρώτη φορά που το δίκτυο βασίστηκε για μία ολόκληρη ημέρα σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας ήταν πριν από δύο χρόνια.

Ο διευθυντής του ηλεκτροδοτικού δικτύου της χώρας Φίνταν Σλάι προέβλεψε ότι η παραγωγή ενέργειας χωρίς άνθρακα θα γίνει «ο νέος κανόνας» και όχι η εξαίρεση. Εκτίμησε ότι αυτό θα συμβεί έως το 2025.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στη Βρετανία το 2018 από πηγές αιολικής ενέργειας, ηλιακής ενέργειας, βιοενέργειας και από υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις ανήλθε στο 27,5% του συνόλου.

Η παραγωγή «καθαρής» ενέργειας, που περιλαμβάνει και την πυρηνική ενέργεια, ανήλθε στο 49,6% κατά το ίδιο έτος. Η χρήση άνθρακα έπεσε στο ιστορικό χαμηλό του 6% επί του συνόλου της παραγωγής ηλεκτρισμού, ενώ το φυσικό αέριο παρήγαγε το 43,9% του ηλεκτρικού ρεύματος της Βρετανίας.

Πηγή:ΚΥΠΕ