Λ.Κουρσουμπά: «Μεγάλη προσοχή στην προβολή παιδιών από ΜΜΕ»

Η προβολή παιδιών από τα ΜΜΕ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και πάντοτε με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων κάθε παιδιού, λέει η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδα Κουρσουμπά.

Σε επιστολή που απέστειλε αναφορικά με την παρουσίαση στα ΜΜΕ περίπτωσης 14χρονου παιδιού που λιποθύμησε λόγω πιθανότητας χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, η κ. Κουρσουμπά λέει ότι οι επαγγελματίες των ΜΜΕ υποχρεούνται να προστατεύουν την ταυτότητα των παιδιών στα θέματα που παρουσιάζουν. Αναφορά κάνει και στον καθοριστικό, όπως λέει, ρόλο της Αστυνομίας για τη χρονική στιγμή και το περιεχόμενο της πληροφόρησης που παρέχει στα ΜΜΕ.

H Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού καλεί τον Αρχηγό Αστυνομίας να προωθήσει γραπτές οδηγίες ή και κατευθυντήριες γραμμές που να καθοδηγούν την επικοινωνία και την πληροφόρηση της Αστυνομίας προς τα ΜΜΕ στις περιπτώσεις που αφορούν παιδιά, ώστε να διασφαλίζεται πάντα το σύνολο των δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων παιδιών. Επίσης ζητά από τους επαγγελματίες των ΜΜΕ, οποιαδήποτε δημοσιογραφική κάλυψη τέτοιας φύσεως περιστατικών να γίνεται με μεγάλη προσοχή και πάντοτε με πλήρη σεβασμό όλων των δικαιωμάτων κάθε παιδιού.

Σχετικά με αριθμό δημοσιευμάτων και ρεπορτάζ στα ΜΜΕ, τα οποία αφορούσαν την 14χρονη ανήλικη, η κ. Κουρσουμπά αναφέρει ότι η πλειοψηφία των πρώτων δημοσιευμάτων που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο περιστατικό, αναπαρήγαγε πληροφόρηση, σύμφωνα με την οποία η ανήλικη που λιποθύμησε στο χώρο του σχολείου της μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης και ότι σύμφωνα με την Αστυνομία υπήρχαν υπόνοιες για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Συνεχίζει, λέγοντας ότι σε μεταγενέστερα δημοσιεύματα, και πάλι σύμφωνα με πληροφόρηση που δόθηκε από την Αστυνομία, παρουσιάστηκε ότι, από τα αποτελέσματα των αναλύσεων του κρατικού χημείου προέκυψε πως η μαθήτρια έκαμε χρήση φαρμακευτικών ουσιών αλλά όχι ναρκωτικών ή παράνομων ουσιών.

Η κ. Κουρσουμπά λέει ότι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις και να προστατεύεται σε όλες τις περιπτώσεις, τόσο από υπηρεσίες και οργανισμούς όσο και εντός της ίδιας της οικογένειας του παιδιού. «Τούτο σημαίνει ότι, οι επαγγελματίες των ΜΜΕ υποχρεούνται να προστατεύουν την ταυτότητα των παιδιών στα θέματα που παρουσιάζουν» συνεχίζει. Αναφέρει ακόμη ότι η προστασία της ταυτότητας και της αξιοπρέπειας του παιδιού περιλαμβάνει, τόσο τις περιπτώσεις όπου πρωταγωνιστής του θέματος είναι παιδί σε ρόλο θύματος, θύτη ή μάρτυρα, όσο και στις περιπτώσεις όπου το θέμα αφορά άλλα μέλη της οικογένειάς του.

Λέει ότι η προβολή ή και εμπλοκή παιδιών σε θεματολογία που παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και πάντοτε με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων κάθε παιδιού, ώστε να μην προκληθούν αρνητικές συνέπειες στη ζωή του όπως πόνος, στιγματισμός και παρεμβάσεις στην προσωπική του ζωή.

«Η ταυτότητα ενός παιδιού δεν προστατεύεται μόνο με το να μην παρουσιάζεται το πρόσωπό του αλλά με το να μην αποκαλύπτονται τα στοιχεία της ταυτότητας, του ιδίου ή/και άλλων προσώπων της οικογένειάς του, ή/και δεδομένων της ιδιωτικής και οικογενειακής του ζωής, τα οποία ουσιαστικά να ‘φωτογραφίζουν’ ή να προσβάλλουν το εμπλεκόμενο παιδί», αναφέρει.

Λέει ακόμη ότι κάθε επαγγελματίας των ΜΜΕ αναμένεται να λειτουργεί με βάση τα επαγγελματικά πρότυπα που διέπει, εν γένει, το δημοσιογραφικό λειτούργημα και πιο συγκεκριμένα στη βάση των προνοιών του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.

Ακόμη γράφει ότι καθοριστικό ρόλο στον τρόπο παρουσίασης θεμάτων στα ΜΜΕ για περιστατικά που αφορούν παιδιά, διαδραματίζει η στάση και ο χειρισμός από μέρους της Αστυνομίας, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη χρονική στιγμή και το περιεχόμενο της πληροφόρησης που παρέχει στα ΜΜΕ. «Η Αστυνομία, στα πλαίσια των καθηκόντων της, οφείλει να διασφαλίζει πάντα το σύνολο των δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων παιδιών και επομένως να χειρίζεται με τη δέουσα προσοχή και ευαισθησία την πληροφόρηση που παρουσιάζει στα ΜΜΕ», συμπληρώνει η Επίτροπος.

Υπενθυμίζει ακόμη ότι για υποβοήθηση των επαγγελματιών ΜΜΕ εξέδωσε την έκδοση της UNICEF με τίτλο «Τα ΜΜΕ και τα Δικαιώματα των Παιδιών. Ένας οδηγός για δημοσιογράφους», ενώ λέει ότι σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν τα παιδιά εν δυνάμει χρήστες ή/και χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, η Αρχή σε συνεργασία με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, την Ένωση Συντακτών Κύπρου, το Κυπριακό Πρακτορείο ειδήσεων, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, την Επιτροπή δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού ετοίμασαν Οδηγό Καλής Πρακτικής για ΜΜΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ