Νέα αύξηση στα έσοδα από την πλοιοδιαχείριση κατά το β’ εξάμηνο του 2018

Στα €528 εκατομμύρια ανήλθαν το δεύτερο εξάμηνο του 2018 τα έσοδα από τον τομέα της πλοιοδιαχείρισης παρουσιάζοντας αύξηση 4,34% ή €22 εκατ σε σύγκριση με το πρώτο μισό του έτους και 11% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας για τις πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες, τα έσοδα από τη βιομηχανία παρουσιάζουν ανοδική τροχιά για πέμπτο συνεχόμενο εξάμηνο (από 1ο μισό του 2016), αντανακλώντας την ανοδική πορεία της βιομηχανίας, ενώ ως προς το ΑΕΠ παρέμειναν στάσιμα στο 5% λόγω ταυτόχρονης μεγέθυνσης του κυπριακού ακαθάριστου προϊόντος.

Αναφορικά με τις προοπτικές, η ΚΤΚ επισημαίνει πως η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, ύστερα από μια σειρά συγχωνεύσεων, εταιρικών αναδιαρθρώσεων και κρατικών σχεδίων ενισχύσεων σε σημαντικές ναυτιλιακές αγορές, ενώ οι αγορές εμπορευματοκιβωτίων και στεγνού φορτίου διάγουν περίοδο στασιμότητας λόγω των αυξανόμενων τιμών πετρελαίου και της αβεβαιότητας γύρω από τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας. Στον αντίποδα, οι συνθήκες στον τομέα της ναυπήγησης πλοίων βελτιώνονται, αφού υποχωρεί η υπερπροσφορά πλοίων που παρουσιαζόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Εκτόξευση εσόδων από πλοία υπό κυπριακή σημαία

Όσον αφορά την κατανομή των εσόδων ανά χώρα νηολογίου, ξεχωρίζει η εκτόξευση των εσόδων από πλοία του κυπριακού νηολογίου, τα οποία έχουν υπερτριπλασιαστεί στο 33% κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 σε σύγκριση με 10% το πρώτο μισό του ιδίου έτους και 6% του δεύτερου εξαμήνου του 2017.

Αντίστοιχα, το μερίδιο των εσόδων που προήλθαν από πλοία υπό ξένη σημαία μειώθηκε στο 67% το δεύτερο μισό του 2018 από 90% το πρώτο εξάμηνο του ιδίου έτους.

Η μεγαλύτερη αγορά στην οποία εξάγονται υπηρεσίες πλοιοδιαχείρισης είναι η Γερμανία με 44%, παρουσιάζοντας μείωση τριών ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2018, με το μερίδιο της δεύτερης Ελβετίας να αυξάνεται στο 8% (6% το 1ο μισό του 2018). Τρίτη η Ελλάδα με 6% (7% το πρώτο μισό), ενώ στην 4η θέση πέρασε η Σιγκαπούρη με 6% των συνολικών εσόδων από 4% το πρώτο μισό του 2018. Η Ρωσία από το 7% στο πρώτο μισό του 2018 υποχώρησε στο 6% των συνολικών εσόδων από υπηρεσίες πλοιοδιαχείρισης.

Τα έξοδα του τομέα το δεύτερο εξάμηνο του 2018 παρουσίασαν μείωση €19 εκατομμυρίων, υποχωρώντας στα €416 εκατ από €435 εκατ το πρώτο μισό του ιδίου έτους. Το 64% των δαπανών του τομέα κατανέμεται σε έξοδα μισθών και εκπαίδευσης πληρωμάτων, το 20% σε διοικητικά έξοδα και το υπόλοιπο 16% έξοδα πλοιοδιαχείρισης.

Πηγή: ΚΥΠΕ