Ο Λουκάς Χριστοφόρου, Πρόεδρος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Πρόεδρος της Μεταβατικής Διοίκησης της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών εξελέγη ο Λουκάς Χριστοφόρου, Αντιπρόεδρος, η Ευφροσύνη Ριζοπούλου- Ηγουμενίδου, Γενικός Γραμματέας, ο Αχιλλεύς Αιμιλιανίδης και Μέλη οι Μάριος Πολυκάρπου και Σταύρος Ζένιος.

Ανακοίνωση της Ακαδημίας αναφέρει ότι η «Ολομέλεια της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών συνήλθε την Παρασκευή 10/5/2019, στους χώρους του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, και δια φανερής ψηφοφορίας εξέλεξε τη Μεταβατική Διοίκηση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών» ως έχει πιο πάνω.

Πηγή: ΚΥΠΕ