ΟΑΥ: Δια βίου κάλυψη για όλους και ισότιμη πρόσβαση θα προσφέρει το ΓεΣΥ

Δια βίου κάλυψη για όλους και ισότιμη πρόσβαση χωρίς διακρίσεις με πολλά οφέλη, θα προσφέρει το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουνίου, 2019, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.

Σε ανακοίνωση του ο Οργανισμός, δίνει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που απασχολούν τους πολίτες σε σχέση με το ΓεΣΥ και την εφαρμογή του.

Από 1η Ιουνίου, οι πολίτες θα έχουν απευθείας πρόσβαση στον προσωπικό τους ιατρό και αυτός θα τους παραπέμπει στους υπόλοιπους παροχείς υγείας, δηλαδή σε ειδικό ιατρό, σε εργαστήριο για εργαστηριακές εξετάσεις και θα εκδίδει συνταγές για φάρμακα.

Οι πολίτες θα αποτείνονται στον ειδικό ιατρό της επιλογής τους εφόσον το παραπεμπτικό θα αναφέρει ειδικότητα (π.χ. καρδιολογία) και όχι όνομα συγκεκριμένου ιατρού. Το ίδιο ισχύει και για τις εργαστηριακές εξετάσεις και τα φάρμακα όπου και πάλι επιλέγουν ελεύθερα το εργαστήριο ή το φαρμακείο στο οποίο θέλουν να απευθυνθούν.

Ο ειδικός ιατρός επίσης θα εκδίδει παραπεμπτικά για άλλες ιατρικές ειδικότητες καθώς και για εργαστηριακές εξετάσεις. Θα εκδίδει επίσης συνταγές για φάρμακα. Η επιλογή του παροχέα και πάλι είναι ελεύθερη.

Το κοινό θα καταβάλλει μικρά ποσά συμπληρωμής κατά τη λήψη υπηρεσιών από ειδικούς ιατρούς, εργαστήρια, φαρμακεία, νοσηλευτές, μαίες, άλλους επαγγελματίες υγείας και τα ΤΑΕΠ.

Ανά φαρμακευτικό προϊόν το ύψος συμπληρωμής είναι ένα ευρώ, ανά ιατροτεχνολογικό προϊόν ή υγειονομικό είδος ένα ευρώ, ανά εργαστηριακή εξέταση ή ομάδα εργαστηριακών εξετάσεων ένα ευρώ, ανά επίσκεψη σε ειδικό ιατρό εξαιρουμένων ιατρών με ειδικότητα στην ακτινολογία/ακτινοδιαγνωστική, κυτταρολογία και παθολογική ανατομία έξι ευρώ, ανά υπηρεσία φροντίδας υγείας που διενεργείται από ειδικό ιατρό με ειδικότητα στην ακτινολογία/ακτινοδιαγνωστική δέκα ευρώ, ανά επίσκεψη σε Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών δέκα ευρώ και ανά επίσκεψη σε άλλο επαγγελματία υγείας δέκα ευρώ.

Το ΓεΣΥ θα καλύπτει φροντίδα υγείας από προσωπικούς ιατρούς, φροντίδα υγείας από ειδικούς ιατρούς, φάρμακα και εργαστηριακές εξετάσεις,

Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, οι πολίτες θα έχουν ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας, φροντίδα υγείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών, μεταφορά με ασθενοφόρο, φροντίδα υγείας από νοσηλευτές, μαίες, κλινικούς ψυχολόγους, κλινικούς διαιτολόγους, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοπαθολόγους και προληπτική οδοντιατρική φροντίδα υγείας.

Επίσης, ανακουφιστική φροντίδα υγείας και ιατρική αποκατάσταση και κατ’ οίκον φροντίδα. Οι πολίτες μπορούν να εγγραφούν στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΓεΣΥ, ή μέσω επίσκεψης στον προσωπικό ιατρό που θα επιλέξουν. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση για την εγγραφή στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού.

Σε περίπτωση όπου ο προσωπικός ιατρός στον οποίο υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής στον κατάλογό του δεν απαντήσει εντός 7 εργάσιμων ημέρων, το αίτημα διαγράφεται από το Σύστημα και για αυτό θα υποβάλουν νέο αίτημα σε άλλο προσωπικό ιατρό.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του ΓεΣΥ είναι δια βίου κάλυψη για όλους, ελεύθερη επιλογή παροχέα (ιατρού, εργαστηρίου, φαρμακείου κ.λπ), ισότιμη πρόσβαση χωρίς διακρίσεις, οικονομική προστασία από δαπανηρές υπηρεσίες υγείας και ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα μέσω Προσωπικού Ιατρού, με έμφαση στην πρόληψη.

Επίσης εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες για τους χρόνιους ασθενείς μέσω του μακροχρόνιου παραπεμπτικού προς ειδικούς ιατρούς και τις επαναλαμβανόμενες συνταγές, ηλεκτρονική πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα μέσα από την Πύλη Δικαιούχων, ετήσια οροφή στις συμπληρωμές (150 ευρώ για τον γενικό πληθυσμό, 75 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους, λήπτες ΕΕΕ και παιδιά μέχρι 21 ετών) και δικαίωμα σε υπηρεσίες υγείας σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ