Ολοκληρώθηκε η κυρίως εξέταση του Κ. Λιασίδη στην υπόθεση των πινακίδων

Με αναγνωρίσεις επιταγών συνεχίστηκε σήμερα και ολοκληρώθηκε η κυρίως εξέταση του Κώστα Λιασίδη Λογιστικού Λειτουργού στο Δήμο Πάφου από το 2012, στην υπόθεση των πινακίδων του Δ. Πάφου ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου.

Ο Κώστας Λιασίδης αυτή την στιγμή εργάζεται στο Οικονομικό Τμήμα και εκτελεί καθήκοντα Λογιστικού Λειτουργού στην υπηρεσία Υδατοπρομήθειας. Έχει επίσης την ευθύνη της ετοιμασίας της τήρησης του μισθολογίου του Δήμου Πάφου, της εταιρείας Pafos Aphrodite Festival και της εταιρείας ΧΥΤΑ.

Ο κ. Λιασίδης ανέφερε πως όλες οι επιταγές αναγνωρίστηκαν από τον ίδιο και πως η αναγνώριση των επιταγών του Ελληνικού Συνεργατικού Ταμιευτηρίου έγινε από συγκεκριμένο τεκμήριο που κατατέθηκε στο Δικαστήριο.

Σε σχέση με τα αντανακλαστικά καρφιά ο μάρτυρας είπε πως από έλεγχο που διενήργησε στις αγορές, ή και στις τοποθετήσεις αντανακλαστικών καρφιών (cat eyes) διαπιστώθηκαν ελλείμματα στις παραδοθείσες ποσότητες. Σε εργασίες που έγιναν στις οδούς Χαράλαμπου Μούσκου και στη λεωφόρο Σωτηράκη Μαρκίδη ο κ. Λιασίδης ανέφερε πως η εταιρεία ΕΤΝΑ τιμολόγησε από 5 Ιανουαρίου του 2009 μέχρι 8 Μαΐου του 2009 για την προμήθεια και τοποθέτηση 2000 άσπρων και 1535 κόκκινων αντανακλαστικών καρφιών το Δήμου Πάφου με το συνολικό ποσό των 22.711 ευρώ.

Επίσης στην καταμέτρηση στις Λεωφόρους Χαράλαμπου Μούσκου, στην συμβολή οδού Κορυτσάς – Τεπελενίου και Λεωφόρο Σωτηράκη Μαρκίδη, εντόπισε επίσης, όπως είπε, 39 άσπρα αντανακλαστικά στη διάβαση πεζών και 19 άσπρα και 79 κόκκινα αντανακλαστικά καρφιά στη νησίδα επί Χαράλαμπου Μούσκου σύνολο επί της οδού 137 αντανακλαστικά καρφιά. Ακόμη 122 κόκκινα και 210 άσπρα αντανακλαστικά καρφιά επί των τριών νησίδων της Σωτηράκη Μαρκίδη. Σύνολο επί της οδού, σημείωσε 332 αντανακλαστικά καρφιά. Με αποδεκτή την προϋπόθεση συνέχισε, ότι όλα τα πιο πάνω αντανακλαστικά καρφιά, που καταμετρήθηκαν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πάφου, τοποθετήθηκαν από την εταιρεία ΕΤΝΑ και δεδομένου ότι δεν παρουσιάστηκε μαρτυρία ότι αφαιρέθηκαν ή καλύφθηκαν εγκαταστημένα του 2009 αντανακλαστικά καρφιά κατήγγειλε ότι η εταιρεία ΕΤΝΑ παράνομα τιμολόγησε και αποδέχτηκε πληρωμή για προμήθεια και εγκατάσταση 1790 άσπρων και 1334 κόκκινων αντανακλαστικών καρφιών. Είπε ακόμη πως η ζημιά από την πιο πάνω παράνομη ενέργεια του Δήμου Πάφου είναι ίση με 20.066 ευρώ.

Επιπρόσθετα ο κ. Λιασίδης είπε πως έχει παραθέσει συγκεκριμένα τιμολόγια με τα παραστατικά τους, σημειώνοντας πως πρόκειται για εγκριθέντα και πληρωθέντα- εξοφληθέντα τιμολόγια της εταιρείας ΕΤΝΑ. Στα τιμολόγια αυτά, σημείωσε η εταιρεία χρέωσε με την προμήθεια,τον Δήμο Πάφου, συγκεκριμένου αριθμού αντανακλαστικών καρφιών. Είπε δε πως δεν υπάρχει άλλη μαρτυρία, πλην της υπογραφής επί των τιμολογίων του κατηγορούμενου Ανδρέα Νικολάου, ότι παραδόθηκαν τα προϊόντα στις αποθήκες του Δ. Πάφου και πως δεν έχουν εντοπιστεί.

Ο κ. Λιασίδης συμπλήρωσε πως έχουν εντοπιστεί και καταμετρηθεί περί των 5000 cat eyes, όλα αγορές από την εταιρεία Ιακωβίδης. Πρόσθεσε πως όλες οι αγορές από την εταιρεία Ιακωβίδης παραδόθηκαν και παραλήφθηκαν στις αποθήκες του Δήμου Πάφου. Ανέφερε ακόμη πως επί των παραστατικών των ενταλμάτων για πληρωμή συγκεκριμένων τιμολογίων της εταιρείας ΕΤΝΑ έχουν εντοπιστεί αμφισβητούμενες ή ψευδείς λεπτομέρειες.

Ο μάρτυρας είπε πως με βάση τη Νομοθεσία, όταν ένας υπάλληλος του Δήμου Πάφου εντοπίσει παράνομη πράξη , θα πρέπει να ζητήσει από τον προϊστάμενο του νομική γνωμάτευση πριν εκτελέσει οποιαδήποτε εντολή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση σημείωσε, ενώ ο κατηγορούμενος Ανδρέας Νικολάου θα έπρεπε να ενημερώσει για περιπτώσεις λάθος τιμολογίων και να ενημερώσει για εργασίες που έπρεπε να γίνουν από συνεργεία του Δήμου Πάφου που τελικά δεν έγιναν, δεν το έπραξε.

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε σε σύσταση πλαστού εγγράφου και απόσπαση χρημάτων από τον Δ. Πάφου με δόλο. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε δύο τιμολόγια με τα παραστατικά της εταιρείας όπου υπάρχει χειρόγραφο εσωτερκό σημείωμα του κατηγορουμενου Ανδρέα Νικολάου ημερομηνίας 20 Αυγούστου του 2009. Επί του σημειώματος αυτού είναι, όπως είπε, εμφανές ότι έχουν σβηστεί με tipex δύο γραμμές. Το περιεχόμενο, όπως είπε, των δύο γραμμών που σβήστηκαν το εντόπισαν στο αντίγραφο του ιδίου σημειώματος όπως αυτό κατατέθηκε ξανά από τον Ανδρέα Νικολάου ως δικαιολογητικό για την έγκριση άλλου τιμολογίου.

Όπως διαφάνηκε, σημείωσε ο μάρτυρας, ο κατηγορούμενος Α. Νικολάου εξασφάλισε την έγκριση του τέως Δημοτικού Μηχανικού ενόψει προγραμματισμού για την κατασκευή 318 διαφόρων διαστάσεων πινακίδων αξίας 15,754 πλέον ΦΠΑ και παρήγγειλε με χρήση αθέμιτων πρακτικών 536 πινακίδες διαφόρων διαστάσεων, αξίας 28 χιλ. περίπου πλέον Φ.Π.Α. Είπε ακόμη πως το ποσό που πλήρωσε ο Δήμο Πάφου, για αυτό το τιμολόγιο εκτιμά πως είναι υπεξαίρεση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις.

Όπως επανέλαβε ο μάρτυρας μετά την επίσημη καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία από τον Δημοτικό Γραμματέα του Δήμου Πάφου,στις 10/12/14 εκτελώντας ο ίδιος εντολή του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, κατάθεσε τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευνας που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία και επίβλεψη του εσωτερικού ελεγκτή του Δήμου Πάφου, Ιωάννη Χατζηπαναγιώτου σχετικά με τις δαπάνες και ενέργειες του Συνεργείου Οδοσήμανσης και Χώρων στάθμευσης του Δ. Πάφου κατά τα έτη 2006 με 2012. Το συνεργείο, όπως εξήγησε, δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 80. Στην υπό διερεύνηση περίοδο χρέη δημοτικού μηχανικού εκτελούσε ο Σάββα Σάββα και υπεύθυνος του συνεργείου ήταν ο κατηγορούμενος Ανδρέας Νικολάου.

Αναφερόμενος στην συνεργασία του Δήμου Πάφου με τις δύο εταιρείες κατασκευής πινακίδων ΕΤΝΑ και ΑΛΜΑ είπε πως αυτή θεσμοθετήθηκε στα πλαίσια διαγωνισμών προσφορών για την προμήθεια συγκεκριμένων υλικών και υπηρεσιών προς το Δήμο Πάφου. Σε σχέση με τα πορίσματα της έρευνας και όσον αφορά τις αγορές υλικών από την Υπηρεσία Κρατικών Αγορών και Προμηθειών με ψευδείς δηλώσεις και κλοπή υλικών μετά την επισκόπηση και τον έλεγχο των δελτίων αίτησης και έκδοσης των υλικών ο κ. Λιασίδης είπε ότι τα υλικά τα οποία αναγράφονται στα σχετικά διατακτικά δεν χρησιμοποιήθηκαν προς όφελος του Δήμου Πάφου.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι οι διευθυντές των εταιρειών πινακίδων ΕΤΝΑ και ΑΛΜΑ, Χρίστος Ιωάννου και Σωτήρης Αντωνιάδης και ο δημοτικός υπάλληλος Ανδρέας Νικολάου.

Όλοι οι κατηγορούμενοι απήντησαν μη παραδοχή στα αδικήματα που αντιμετωπίζουν αυτά της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς καταδολίευση, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, πλαστογραφία, απόσπαση χρημάτων με ψευδής παραστάσεις, κλοπή από δημόσιο λειτουργό, κατάχρηση εξουσίας και συγκάλυψης.

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για σκοπούς αντεξέτασης του μάρτυρα αύριο στις 30.5.2019 στις 09:00 το πρωί.

Πηγή: ΚΥΠΕ