Παράταση ημερομηνίας για έκδοση Επίσημης Εθνικής Επιστολής Διορισμού

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την παράταση στην ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και σχετικών συνοδευτικών εγγράφων στο πλαίσιο της διαδικασίας για έκδοση Επίσημης Εθνικής Επιστολής Διορισμού που θα συνοδεύει την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς ως συνεργαζόμενο μέλος (μη πλήρης μέλος) υπό το καθεστώς Συνεργαζόμενου Εθνικού Κέντρου (Associated National Center) από τους ενδιαφερόμενους, όπως είχε ανακοινωθεί στις 15.4.2019.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, ως εκ τούτου, η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των αιτημάτων ορίζεται για την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019, ως το περιεχόμενο του εγγράφου διαδικασίας που έχει ήδη ανακοινωθεί.
Πηγή:ΚΥΠΕ