Πτωτικά κινήθηκαν τα επιτόκια στις κύριες κατηγορίες δανείων τον Μάρτιο

Πτώση παρουσίασαν τον Μάρτιο όλα τα επιτόκια στις κύριες κατηγορίες δανείων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Παράλληλα, μικτή εικόνα παρουσίασαν τον Μάρτιο τα επιτόκια αποδοχής καταθέσεων, με το επιτόκιο για καταθέσεις νοικοκυριών να υποχωρεί και το επιτόκιο για εταιρικές καταθέσεις να κινείται ανοδικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασε το επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια (νέες εργασίες), το οποίο τον Μάρτιο υποχώρησε κατά 51 μονάδες βάσεις, στο 2,86% από 3,37% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά στα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. παρουσίασε πτώση στο 2,98% τον Μάρτιο, σε σύγκριση με 3,32% τον προηγούμενο μήνα. Μείωση 10 μονάδων βάσης παρουσίασε τον Μάρτιο το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. υποχώρησε στο 3,27%, σε σύγκριση με 3,37%.

Οριακή μείωση παρουσίασε το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 2,20%, σε σύγκριση με 2,22% τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά στα επιτόκια καταθέσεων, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε πτώση στο 0,36%, σε σύγκριση με 0,38% τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασε άνοδο στο 0,44%, σε σύγκριση με 0,36% τον προηγούμενο μήνα.

€330 εκ νέα καθαρά δάνεια

Τον Μάρτιο τα συνολικά δάνεια ανήλθαν στα €342,9 εκ (εκ των οποίων δάνεια €12,7 εκ στα οποία έγινε επαναδιαπραγμάτευση), σε σύγκριση με €244,9 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €13,6 εκ., σε σύγκριση με €10,9 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €87,1 εκ., σε σύγκριση με €74,4 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. σημείωσαν άνοδο στα €47,7 εκ., σε σύγκριση με €41,8 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος σημαντική αύξηση σε σχέση με τον Φεβρουάριο παρουσίασαν τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. τα οποία τον Μάρτιο διαμορφώθηκαν σε €180,4 εκ., σε σύγκριση με €104,9 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ