Στην Επιτροπή Οικονομικών εκ νέου θέμα που αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης

Πρόταση νόμου για να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους προς αναπλήρωση απωλειών από τους πόρους του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, πέραν των φυσικών προσώπων, και νομικά πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ιδιώτες πελάτες, συζήτησε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών με τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων να προειδοποιεί πως το περιεχόμενο της πρότασης περιλαμβάνει θέματα κρατικών ενισχύσεων.

Η Επιτροπή αποφάσισε, ύστερα από τις προειδοποιήσεις και εισηγήσεις του Εφόρου, όπως καλέσει το Υπουργείο Οικονομικών να διαβουλευθεί με τη Νομική Υπηρεσία, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Κεντρική Τράπεζα και τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να επαναφέρει το θέμα στην Επιτροπή μετά την διεξαγωγή, στις 26 Μάϊου, των ευρωεκλογών έτσι ώστε να αποφευχθούν πρόνοιες που θα αποτελούν κρατική ενίσχυση προς εταιρείες.

Ιδιώτες πελάτες, σύμφωνα με την πρόταση, θεωρούνται οι μη επαγγελματίες πελάτες ήτοι πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν την εμπειρία, τις γνώσεις και την εξειδίκευση ώστε να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις και να εκτιμούν δεόντως τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν.

Εξάλλου, σε μια άλλη εξέλιξη, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε στην Επιτροπή ότι έχουν σταλεί οι επιστολές στους εμπλεκόμενους φορείς οι οποίοι σύμφωνα με το νόμο θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο Διαχείρισης του Ταμείου Αλληλεγγύης, έτσι ώστε να καθορίσουν τους εκπροσώπους τους στο Συμβούλιο.

Σε σχέση με την πρόταση νόμου, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Θεοφάνης Θεοφάνους προειδοποίησε ότι στην περίπτωση που ψηφιστεί η πρόταση νόμου, όπως αυτή είναι σήμερα, «θα υπάρχει θέμα κρατικής ενίσχυσης για εταιρείες».

Η Επιτροπή αποφάσισε, ύστερα από εισήγηση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και για να αποφευχθεί όπως η πρόταση αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξετάσει κατά πόσον τίθεται θέμα κρατικής ενίσχυσης προς εταιρείες, να τεθεί πρόνοια στην πρόταση νόμου όπως κάθε αίτημα για ενίσχυση εξετάζεται από τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων κατά πόσον αυτό αποτελεί κρατική ενίσχυση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Άγγελος Βότσης κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως διεξάγει διαβουλεύσεις με τη Νομική Υπηρεσία, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Κεντρική Τράπεζα και τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων για να εξεταστεί η συγκεκριμένη πρόνοια που εισηγείται η Επιτροπή έτσι ώστε να αποφευχθεί να αποσταλεί η πρόταση για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιπλέον, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου ξεκαθάρισε ότι η ευρωπαϊκή οδηγία MiFID ΙΙ αποκλείει τους θεσμικούς μετόχους και αξιογράφους και γενικά τους θεσμικούς επενδυτές από το να λαμβάνουν ενίσχυση από το Ταμείο.

Η Κυβέρνηση θα μεταφέρει στο Ταμείο Αλληλεγγύης 14 κρατικά ακίνητα συνολικής αξίας €103 εκατομμύρια ενώ έχει ήδη εγκριθεί το 2018 ποσό €25 εκ. για να μεταφερθεί στο Ταμείο και €30 εκ. τα οποία έχουν περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2019.

Το θέμα συζητήθηκε ύστερα από σχετική πρόταση που κατατέθηκε από τους βουλευτές Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριο Μαυρίδη και Ονούφριο Κουλλά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΣΥ, από τους βουλευτές Νικόλα Παπαδόπουλο, Άγγελο Βότση και Μαρίνο Μουσιούττα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ και από τον βουλευτή Μιχάλη Γιωργάλλα του Κινήματος Αλληλεγγύης.

Ο Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων Θεοφάνης Θεοφάνους είπε ότι τυχόν έγκριση της πρότασης νόμου «θα υπάρχει θέμα κρατικής ενίσχυσης για τις εταιρείες», εξηγώντας πως με την έγκριση της νομοθεσίας ό,τι σχέδιο ενίσχυσης υπάρχει αναγκαστικά θα αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έγκριση.

Σημείωσε πως το μόνο άρθρο που θα μπορούσε η Κύπρος για να παραχωρήσει την κρατική ενίσχυση είναι το άρθρο 107,2β της συνθήκης λειτουργίας της ΕΕ που προβλέπει παραχώρηση ενίσχυσης για αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται «από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα αν θεωρηθεί ότι το κούρεμα καταθέσεων είναι ένα έκτακτο γεγονός».

«Είναι το μόνο άρθρο που θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε για να είναι συμβατή» με την νομοθεσία της ΕΕ, ανέφερε και έθεσε τον προβληματισμό ότι το 2013 κουρεύτηκαν άπαντες κάτι που έκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά πόσον θα μπορούσε σήμερα να επικαλεστούμε ότι το κούρεμα καταθέσεων ήταν ένα έκτακτο γεγονός όπως αναφέρεται στο άρθρο 107,2β της συνθήκης λειτουργίας της ΕΕ.

Επίσης διερωτήθηκε αν με την ψήφιση της νομοθεσίας παραχωρείται έννομο δικαίωμα για την παραχώρηση ενίσχυση εταιρείας. Ανέφερε ακόμη ότι αν δεν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η παραχώρηση μιας ενίσχυσης, η μόνη λύση που θα απομένει είναι να παραχωρείται ενίσχυση με βάση το Σχέδιο Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De Minimis).

Εξάλλου, σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Άγγελος Βότσης είπε ότι η πρόταση στοχεύει να διερευνήσει κατ΄ αρχήν τη δυνατότητα να εμπλακούν στο Ταμείο Αλληλεγγύης και εταιρείες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προσθέτοντας ότι «ακούσαμε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Κεντρική Τράπεζα, τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων και τους εμπλεκόμενους και φαίνεται πως είμαστε κοντά να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις όλων για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που να μην είναι κρατική ενίσχυση και να απαγορεύεται από την ΕΕ».

Ανέφερε ότι «ακούστηκαν καλές εισηγήσεις και με μία καλή διαβούλευση που θα κάνει το ΥΠΟΙΚ τις επόμενες ημέρες ώστε στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, μετά τις ευρωεκλογές να είναι ενώπιον μας με όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από τους βουλευτές να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς κάτι το οποίο οι εισηγητές της πρότασης το θεωρούν δίκαιο».

Ο κ. Βότσης είπε ακόμη ότι η Επιτροπή ζήτησε άμεσα να ολοκληρωθεί η προσπάθεια της δημιουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου και σημείωσε πως το ΥΠΟΙΚ ενημέρωσε πως έχουν σταλεί στους εμπλεκόμενους επιστολές για να καθορίσουν τους εκπροσώπους τους και έχουν απαντήσει.

«Θεωρώ ότι αμέσως μετά τις ευρωεκλογές θα είναι ενώπιον μας και η συγκεκριμένη Επιτροπή Διαχείρισης με την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε για να ακούσουμε πως σκέφτονται να προχωρήσουν με αυτό το δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει», πρόσθεσε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου είπε ότι «μετά που ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ σε συμπαιγνία με την Κυβέρνηση αποφάσισαν τα όσα αποφάσισαν με το Ταμείο Αλληλεγγύης για αποζημίωση φυσικών προσώπων χωρίς να έχουν τη νομική συμβουλή της Γενικής Εισαγγελίας, τώρα έχουν φέρει και τροπολογία να περιλαμβάνονται και οι εταιρείες».

Έχουμε παρακολουθήσει μια παράσταση στην Επιτροπή Οικονομικών για διαμόρφωση της συγκεκριμένης πρότασης νόμου γεγονός που αποδεικνύει ότι με μεγάλη προχειρότητα και με πολύ σκοπιμότητα τα δύο κόμματα έχουν φέρει την συγκεκριμένη πρόταση για την οποία δεν ήταν ούτε οι ίδιοι έτοιμοι να δώσουν απαντήσεις σε καίρια ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ σήμερα επανέφερε και το θέμα της νομιμότητα και ανησυχεί ότι «ο νόμος που έχει ψηφιστεί έχει σοβαρά συνταγματικά και νομικά προβλήματα και ότι στην πρώτη αγωγή στο δικαστήριο ο νόμος πολύ πιθανό να πέσει γεγονός που θα αφήσει εκτεθειμένους χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από το κούρεμα καταθέσεων που πρότεινε και συμφώνησε ο Νίκος Αναστασιάδης μαζί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς».

Πηγή: ΚΥΠΕ