Στο 1,0 δισ. Ευρώ το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου για την Κύπρο το α’ τρίμηνο 2019

Η πρώτη εκτίμηση για τις εξαγωγές αγαθών της ευρωζώνης (EA19) το Μάρτιο του 2019 ήταν 205,6 δισεκ. Ευρώ, αύξηση 3,1% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018 (199,5 δισ. Ευρώ), σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη Eurostat, oι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 183,1 δισ. Ευρώ, αύξηση 6,0% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2018 (€ 172,7 δισ.). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα ύψους 22,5 δισ. Ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Μάρτιο του 2019, σε σύγκριση με πλεόνασμα 26,9 δισ. Ευρώ τον Μάρτιο του 2018. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ υποχώρησε σε 172,1 δισ. Ευρώ το Μάρτιο του 2019 , -0,3% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018.

Την ίδια ώρα από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2019, οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 575,6 δισ. Ευρώ (αύξηση 3,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2018) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 532,2 δισ. Ευρώ (αύξηση 4,8% με τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2018). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 43,5 δισ. Ευρώ, σε σύγκριση με + 46,5 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2018. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε € 500,6 δισ. τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2019, αυξημένο κατά 2,5% σε σχέση με το 2018.

Στην Κύπρο ο συνολικός όγκος των εξαγωγών ανήλθε σε 0,9 δισ. Ευρώ, δηλαδή σημείωσε μείωση κατά 28% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (0,6 δισ. Ευρώ ή αύξηση 149% με την ΕΕ και 0,3 δισ. Ευρώ ή 71% μείωση με τον υπόλοιπο κόσμος.

Παράλληλα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 1,9 δισ. Ευρώ , σταθερές σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (1,2 δισ. από την ΕΕ ή αύξηση 3% και 0,7 δισ. από τον υπόλοιπο κόσμο ή 5% μείωση). Αυτό οδήγησε σε αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο 1,0 δισ. Ευρώ φέτος, έναντι 0,7 πέρυσι (-0,6 αντί -0,9 με την ΕΕ και -0,4 αντί για 0,2 με τον υπόλοιπο κόσμο).

Η πρώτη εκτίμηση για τις εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ-28 τον Μάρτιο του 2019 ανήλθε σε 173,4 δισ. Ευρώ, δηλαδή ήταν αυξημένες κατά 1,2% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018 (€ 171,3 δισ.). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 170,4 δισ., αυξημένες κατά 6,4% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2018 (€ 160,1 δισ.). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ των 28 σημείωσε πλεόνασμα 2,9 δισ. Ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Μάρτιο του 2019, σε σύγκριση με + 11,2 δισ. Το Μάρτιο του 2018. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 ανήλθε σε 317,2 δισ. Ευρώ το Μάρτιο του 2019, + 2,7% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018.

Τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2019, οι εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ των 28 αυξήθηκαν στα 483,6 δισ. Ευρώ (αύξηση 3,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2018) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 507,6 δισ. Ευρώ (αύξηση 6,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2018 ). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ-28 σημείωσε έλλειμμα 24,0 δισ. Ευρώ, έναντι – 9,6 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2018. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 αυξήθηκε σε 914,3 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2019, + 3,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2018 .

Πηγή: ΚΥΠΕ