Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν ΣΕΛΚ και Ινστιτούτο Λογιστών Μάλτας

Νέοι δρόμοι συνεργασίας διανοίγονται για τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, σε συνάντηση που πραγματοποίησε πρόσφατα ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΛΚ, Κυριάκος Ιορδάνους, στη Βαλέτα της Μάλτας, υπογράφτηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Ινστιτούτο Λογιστών Μάλτας (Malta Institute Accountants – ΜΙΑ).

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας παρέχει νέες ευκαιρίες για κατάρτιση και εκπαίδευση των μελών των δύο σωμάτων σε μια σειρά από τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, αποσκοπώντας στη διαμόρφωση μιας εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας για την ενίσχυση και υποστήριξη του επαγγέλματος και στις δύο χώρες.

Μέσω του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, ο ΣΕΛΚ και το ΜIA θα συνεργαστούν στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων καθώς και σε δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης σε τομείς πρωταρχικού ενδιαφέροντος, όπως ο έλεγχος οικονομικών καταστάσεων (audit), τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IFRS), η καταπολέμηση αδικημάτων συγκάλυψης από παράνομες δραστηριότητες, η εταιρική αναφορά (corporate reporting), η τεχνολογία και η κανονιστική συμμόρφωση, κα.

Πηγή:ΚΥΠΕ