Απόσυρση καλλυντικών προϊόντων από την ευρωπαϊκή αγορά

Την απόσυρση καλλυντικών προϊόντων από την ευρωπαϊκή αγορά έχει γνωστοποιήσει  το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στο ΓΤΠ, για τα προϊόντα αυτά δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες, αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους.

Για το λόγο αυτό, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τους στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του τα εν λόγω προϊόντα να διακόψει τη χρήση τους ή σε περίπτωση που εντοπίσει τα προϊόντα αυτά, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στα τηλέφωνα 22-608606/22-608663.

ΚΥΠΕ