Επιτροπή Οικονομικών: Νοέμβριο η συνέχεια συζήτησης για φορολογία συμβασιούχου επιτόπιου προσωπικού στο εξωτερικό

Στην απόφαση να συνεχιστεί τον ερχόμενο Νοέμβριο η συζήτηση που αφορά τη φορολογία του εισοδήματος ατόμων που εργοδοτούνται με σύμβαση ως επιτόπιο προσωπικό σε διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό και δεν είναι μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας, κατέληξε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Σε δηλώσεις μετά τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Άγγελος Βότσης είπε ότι η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση το Νοέμβριο ούτως ώστε να έχουμε ενώπιον μας, όπως είπε, «συγκεκριμένες εισηγήσεις για τις κλίμακες και τη μισθοδοσία αυτών των υπαλλήλων για να προχωρήσουμε στις αρχές του 2020 στην πρόταση για την φορολόγηση του εισοδήματος τους ώστε να μην έχουν αυτό το πλεονέκτημα που μέχρι σήμερα εξακολουθούν να διατηρούν».

Σκοπός του κυβερνητικού νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή πρόνοιας στον υφιστάμενο περί φορολογίας του εισοδήματος νόμο ώστε να φορολογούνται τα πρόσωπα που εργοδοτούνται με σύμβαση ως επιτόπιο προσωπικό σε διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό και δεν είναι μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, βάσει της συνθήκης της Βιέννης, οι Κύπριοι διπλωμάτες και το επιτόπιο προσωπικό πρεσβειών της Δημοκρατίας απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος επί των αποδοχών τους στο κράτος στο οποίο εδρεύει η πρεσβεία.

Τα εν λόγω άτομα που ασκούν διπλωματικές υπηρεσίες εκτός της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, δεν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι της Δημοκρατίας με αποτέλεσμα η αμοιβή τους να διαφεύγει της φορολογίας. Μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι και το προσωπικό των ημικρατικών οργανισμών που αποσπούνται εκτός Κύπρου για άσκηση των καθηκόντων τους, φορολογούνται στην Κύπρο. Οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα τα οποία εργοδοτούνται απευθείας από πρεσβείες της Δημοκρατίας στο εξωτερικό ως επιτόπιο προσωπικό δεν δύνανται να φορολογηθούν στην Κύπρο και ούτε φορολογούνται στη χώρα στην οποία εδρεύει η διπλωματική αποστολή της Δημοκρατίας καθότι βάσει της συνθήκης της Βιέννης το δικαίωμα φορολόγησης ανήκει στη Δημοκρατία.

Πηγή: ΚΥΠΕ