Η Τράπεζα Κύπρου πώλησε το μερίδιο της στην CNP έναντι €97,5 εκατ.

Η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε σε συμφωνία πώλησης της συμμετοχής της, της τάξης του 49,9%, που κατείχε στην CNP Cyprus Insurance Holdings Limited («CNP CIH») στη CNP Assurances S. A, έναντι τιμήματος €97,5 εκατομμυρίων, πραγματοποιώντας ζημιά €22 εκατ.

Με την συναλλαγή αυτή, η Τράπεζα Κύπρου αποχωρεί από μια «περίεργη συνύπαρξη» στην οποία εισήλθε από το 2013, όταν απέκτησε το μερίδιο αυτό στο πλαίσιο της εξαγοράς ορισμένων εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας το 2013.

Σημειώνεται ότι η CNP Assurances S. A. κατέχει το υπόλοιπο 50,1% της CNP CIH. Όπως ανακοίνωση η Τράπεζα Κύπρου, η πώληση υπόκειται σε έγκριση από τις εποπτικές αρχές και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά την ολοκλήρωση, η πώληση αναμένεται να έχει θετική επίδραση περίπου 30 μονάδων βάσης στο δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και στο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος.

Στις 31 Μαρτίου 2019, η λογιστική αξία της επένδυσης στη CNP CIH ανήλθε σε €119 εκατ. Η λογιστική ζημιά από την πώληση αναμένεται να ανέλθει σε περίπου €22 εκατ.1, αναφέρεται.

Η Τράπεζα σημειώνει πως η πώληση επιτρέπει στο συγκρότημα να επικεντρωθεί στα κύρια περιουσιακά του στοιχεία και εμπίπτει στη στρατηγική του για δημιουργία αξίας για τους μετόχους, καθώς το συγκρότημα θα συνεχίσει να προσφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες μέσω των εξολοκλήρου θυγατρικών ασφαλιστικών εταιριών του.

Η «συνύπαρξη» της Τράπεζας Κύπρου, που διαθέτει τις δικές της ασφαλιστικές εταιρείες, ξεκίνησε το 2013 όταν στο πλαίσιο της εξαγοράς της Λαϊκής απέκτησε και τη συμμετοχή στην CNP.

Υπενθυμίζεται πως η CNP, κινούμενη στη βάση συμφωνίας διανομής που είχε με την πρώην Λαϊκή, απαίτησε από την Τράπεζα Κύπρου να διατίθενται τα ασφαλιστικά της προϊόντα της στα καταστήματα της τράπεζας, ενώ διεκδικούσε αποζημιώσεις 240 εκατ. Ευρώ. Τελικά η διαμάχη ολοκληρώθηκε με απόφαση διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου με έδρα το Λονδίνο Σεπτέμβριο του 2016, που απεφάνθη πως η Τράπεζα Κύπρου δεν κληρονόμησε τις συμβατικές υποχρεώσεις της Λαϊκής και ως εκ τούτου δεν είχε τέτοια υποχρέωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ