ΚΤΚ: Υποχώρησαν τα επιτόκια στεγαστικών δανείων και καταθέσεων νοικοκυριών

Σε νέο χαμηλότερο επίπεδο από την εισαγωγή του ευρώ στην Κύπρο, το 2008, υποχώρησε τον Απρίλιο του 2019 το επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), ενώ παράλληλα σε νέο χαμηλότερο επίπεδο υποχώρησε και το επιτόκιο καταθέσεων για νοικοκυριά.

Ταυτόχρονα, μείωση κατά περίπου €42 εκατομμύρια, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, παρουσίασαν τα νέα δάνεια που παραχωρήθηκαν τον Απρίλιο.

Επιτόκια Καταθέσεων

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη η ΚΤΚ, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά υποχώρησε τον Απρίλιο του 2019 στο 0,34%, σε σύγκριση με 0,36% τον προηγούμενο μήνα. Αυτό είναι το χαμηλότερο επιτόκιο καταθέσεων για νοικοκυριά από την εισαγωγή του ευρώ στην Κύπρο, την 1η Ιανουαρίου του 2008.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες σημείωσε πτώση στο 0,35%, σε σύγκριση με 0,44% τον προηγούμενο μήνα, και αποτελεί το δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη.

Επιτόκια Δανείων

Επιπλέον, το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια κατέγραψε αύξηση στο 2,95%, σε σύγκριση με 2,86% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 2,07%, σε σύγκριση με 2,20% τον προηγούμενο μήνα και αποτελεί το χαμηλότερο από την εισαγωγή του ευρώ στην Κύπρο το 2008.

Επίσης, το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. παρουσίασε οριακή αύξηση στο 3,28%, σε σύγκριση με 3,27% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε άνοδο στο 3,38%, σε σύγκριση με 2,98% τον προηγούμενο μήνα.

Ποσά νέων δανείων

Εξάλλου, σύμφωνα με την ΚΤΚ, τον Απρίλιο του 2019 τα συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν μείωση και έφτασαν στα €300,8 εκ., σε σύγκριση με €342,9 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με στοιχεία για τις κυριότερες κατηγορίες νέων δανείων, τα νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν οριακά στα €13,7 εκ., σε σύγκριση με €13,6 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκαν στα €76,4 εκ., σε σύγκριση με €87,1 εκ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. σημείωσαν πτώση στα €43,8 εκ., σε σύγκριση με €47,7 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψαν μείωση στα €151,5 εκ., σε σύγκριση με €180,4 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ