Μνημόνιο Συνεργασίας Υπ. Υγείας με Δήμους Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Λεμεσού, Λευκωσίας και Στροβόλου

Υπογράφεται την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας και των Δήμων Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Λεμεσού, Λευκωσίας και Στροβόλου Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, σκοπός της εν λόγω Συμφωνίας είναι η θεσμοθέτηση συνεργασίας, η οποία θα διέπεται από στενή επικοινωνία μεταξύ των Μερών, με στόχο την υλοποίηση δράσεων στους Δήμους της Κύπρου για προώθηση Πολιτικών Υγείας για την προαγωγή της υγείας, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο βάσει των αρχών του ΠΟΥ, «Υγεία για Όλους», και της «Ατζέντα 20», «Ατζέντα 21» του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Με την υπογραφή του Μνημονίου, οι Δήμοι υιοθετούν τις Πολιτικές Υγείας του Προγράμματος του ΠΟΥ και η Κύπρος θα καταγραφεί στα Πιστοποιημένα Εθνικά Δίκτυα Υγιών Πόλεων του παγκόσμιου χάρτη.

Παράλληλα, θα υπογραφεί η Συμφωνία Δημάρχων που επιτεύχθηκε στην Κοπεγχάγη τον Φεβρουάριο του 2018 για «Υγιέστερες και Ευτυχέστερες πόλεις για όλους».

Η συνεργασία αναμένεται να είναι αμοιβαία επωφελής και θα συμβάλει στην περαιτέρω διασύνδεση των δημόσιων οργανισμών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων της Δημόσιας Υγείας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα υπογράψουν εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας η Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας δρ. Ελισάβετ Κωνσταντίνου, και ο Δήμαρχοι των πέντε Δήμων.

ΚΥΠΕ