Οι υπηρεσίες μετάφρασης από 1η Ιουλίου 2019 στους Ορκωτούς Μεταφραστές

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τον περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή στη Δημοκρατία Νόμο (Ν. 45(Ι)/2019), οι υπηρεσίες μετάφρασης μεταφέρονται από 1η Ιουλίου 2019 στους Ορκωτούς Μεταφραστές οι οποίοι θα αναλαμβάνουν εφεξής εξ’ ολοκλήρου τη διαδικασία μετάφρασης και πιστοποίησης των μεταφράσεων ως προνοεί ο εν λόγω Νόμος.

Ο Κλάδος Μεταφράσεων του ΓΤΠ θα παραλαμβάνει έγγραφα προς μετάφραση μέχρι τις 27 Ιουνίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα στοιχεία επικοινωνίας των Ορκωτών Μεταφραστών στο σχετικό Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών το οποίο θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Πηγή: ΚΥΠΕ