Τα κοινοβούλια Κύπρου και Βρετανίας προωθούν συνεργασία στα θέματα ισότητας φύλου

H κοινή βούληση για αλληλοϋποστήριξη και συνεργασία στην προώθηση των θεμάτων ισότητας φύλου, ιδιαίτερα στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, επιβεβαιώθηκε σε συνάντηση που είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δημήτρης Συλλούρης, με αντιπροσωπία της Επιτροπής Βρετανικών Νήσων και Μεσογείου των Γυναικών-Βουλευτών της Κοινοπολιτείας (BIMR CWP), η οποία πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Κύπρο, μετά από πρόσκληση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Της αντιπροσωπίας ηγείται η πρώην Πρόεδρος BIMR CWP, βουλευτής Joyce Watson και σ’ αυτήν συμμετέχουν τα μέλη της Επιτροπής, βουλευτές κες Margaret Mitchell και Rhian Tooley, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής.

Ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε την αντιπροσωπία για τις πρωτοβουλίες του για περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της Κοινοπολιτείας, τόσο επί του παρόντος, όσο και μετά από ένα ενδεχόμενο Brexit, ιδιαίτερα στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Κατά τη συνάντηση, αντηλλάγησαν, εξάλλου απόψεις για ζητήματα που αφορούν στην ενδυνάμωση της συμμετοχής των γυναικών στα πολιτικά δρώμενα της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου και επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για αλληλοϋποστήριξη και συνεργασία στην προώθηση των θεμάτων ισότητας φύλου, ιδιαίτερα στο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Συζητήθηκαν και άλλα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: ΚΥΠΕ