Θεσμοθετήθηκαν οι συναντήσεις Συμβουλίου Οικονομίας και Επ.Οικονομικών

Τη θεσμοθέτηση των συναντήσεων τους δύο φορές το χρόνο συμφώνησαν σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Συμβουλίου, σήμερα πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση της Επιτροπής Οικονομικών με αντιπροσωπεία με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου, αναφέρεται απάντησαν στα ερωτήματα της Επιτροπής και επιβεβαίωσαν την πρόθεση διατήρησης αλλά και ενίσχυσης αυτού του πλαισίου επικοινωνίας με τη Βουλή, ώστε εκεί που κρίνεται σκόπιμο και μέσα από τις απαραίτητες συνέργειες να συμβάλλουν αποτελεσματικά οι δύο πλευρές στην επίτευξη των κοινών στόχων για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στη χώρα

«Στα πλαίσια αυτά συμφωνήθηκε η θεσμοθέτηση των συναντήσεων του Συμβουλίου με την Επιτροπή, οι οποίες θα πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Στην συνάντηση τέθηκαν οι θέσεις του Συμβουλίου για θέματα ιδιωτικοποιήσεων, θέματα που αφορούν στο περί ενοικιοστασίου ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και επί θεμάτων που αφορούν στη διάθεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Αναφορά έγινε και στην υπό ετοιμασία πρόταση του Συμβουλίου για θέματα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ