Τον Οκτώβριο η εξέταση της απόφασης για τις αποκοπές των δημοσίων υπαλλήλων

Το Διοικητικό Δικαστήριο θα εξετάσει στις 21 Οκτωβρίου την αίτηση που καταχώρησε ενώπιον του η Νομική Υπηρεσία για αναστολή εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων.

Την αίτηση θα εξετάσουν οι ίδιοι δικαστές που εξέδωσαν τις αποφάσεις και οι συγκεκριμένα οι Α. Ευσταθίου – Νικολετοπούλου, Γ. Σεραφείμ και Ε. Μιχαήλ.

Εν τω μεταξύ, εκκρεμεί η εκδίκαση των εφέσεων του Γενικού Εισαγγελέα από την πλήρη Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η εκδίκαση των εφέσεων διακόπηκε λόγω του ζητήματος που προέκυψε με τη σύνθεση του Δικαστηρίου και συγκεκριμένα με το κώλυμα κάποιων δικαστών να συμμετέχουν στη πλήρη Ολομέλεια του Δικαστηρίου λόγω του ότι οι σύζυγoί τους είναι ή ήταν δημόσιοι υπάλληλοι με αποτέλεσμα να έχουν συμφέρον από την έκβαση της υπόθεσης.

Το ζήτημα αυτό όπως και το γεγονός ότι έξι μέλη του Ανωτάτου είχαν καταχωρήσει προσφυγές στο Διοικητικό Δικαστήριο για τις αποκοπές από τη μισθοδοσία τους ως «χρέος αναλογικής σύνταξης» ηγέρθηκαν κατά την ακρόαση των εφέσεων στις 10 Ιουνίου.

Έγινε, επίσης, λόγος για τη συμμετοχή δικηγορικών γραφείων στη διαδικασία που ενεργούν ως δικηγόροι κάποιων δικαστών σε κάποιες υποθέσεις, ενώ ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Μύρωνας Νικολάτος αναφέρθηκε και σε κάποια αντιδικία που υπάρχει μεταξύ του ιδίου και της Αρχής Λιμένων σε προσωπική του υπόθεση. Ο κ. Νικολάτος αναφέρθηκε επίσης στη σοβαρότητα και τη σημασία αυτών των υποθέσεων, λέγοντας ότι οι εν λόγω υποθέσεις «είναι μεγάλης συνταγματικής και πολιτειακής σημασίας».

Ακολούθως, ο Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε την εξαίρεση κάποιων δικαστών προκειμένου να διασφαλιστούν οι αρχές της αντικειμενικής αμεροληψίας, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι «η εμπιστοσύνη προς το δικαστήριο και προς κάθε μέλος του ξεχωριστά είναι δεδομένη όπως και η ακεραιότητα και η αμεροληψία με την οποία αναμένεται ότι θα κρίνουν την υπόθεση».

Το Ανώτατο επιφύλαξε την απόφαση του ως προς το θέμα αυτό προκειμένου να συνεχιστεί η εκδίκαση των εφέσεων. Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί ημερομηνία για έκδοση της απόφασης.

Ο Κώστας Κληρίδης ανέλυσε στις 15/4/2019 σε σύσκεψη των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων, υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας υπέρ της καταχώρησης έφεσης επί των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η καταχώρηση της έφεσης δικαιολογείται για δύο βασικά λόγους: «Πρώτον, διότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος που επηρεάζει ασφαλώς σε μεγάλο βαθμό και τα οικονομικά του κράτους και δεύτερο, διότι τέτοιου είδους θέματα θα πρέπει να τυγχάνουν τελικής κρίσης από το ανώτατο δικαστικό Σώμα της χώρας».

Το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε στις 29/3/2019 ως αντισυνταγματικές τις νομοθεσίες που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης για αποκοπές μισθών και μειώσεις των συντάξεων των υπαλλήλων και συνταξιούχων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Οι νόμοι κρίθηκαν αντισυνταγματικοί διότι παραβιάζουν το άρθρο 23 του Συντάγματος που αφορά στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, αφού οι αιτητές υποστήριξαν στο Δικαστήριο και δικαιώθηκαν ότι οι απολαβές αποτελούν περιουσιακό στοιχείο.

Πηγή: ΚΥΠΕ