Υπ.Γεωργίας: Σε πρωτόγνωρα ανοδική πορεία η παραγωγή γάλακτος στην Κύπρο

Σε πρωτόγνωρα ανοδική πορεία έχει ανέλθει η παραγωγή γάλακτος στην Κύπρο, τόσο αιγοπρόβειου όσο και αγελαδινού, όπως ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής σε χαιρετισμό του στο «3ο Παγκύπριο Συνέδριο Γάλακτος»

Όπως είπε «η παραγωγή αιγινού και πρόβειου γάλακτος έχει πλέον ξεπεράσει τις 60 χιλιάδες τόνους ετησίως ενώ παράλληλα οι παροδοθείσες ποσότητες αγελαδινού γάλακτος στη βιομηχανία ξεπέρασαν τις 217 χιλιάδες τόνους, φέρνοντας και τους δύο επί μέρους κλάδους σε πρωτόγνωρα ανοδική πορεία».

Τόνισε επίσης τη δέσμευση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για συνέχιση της αρωγής και τα επόμενα έτη, με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που θα παρέχει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική για την περίοδο 2021 – 2027. Περαιτέρω, ο Υπουργός ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια, οι τομείς της παραγωγής και μεταποίησης γάλακτος έχουν κάνει αλματώδη πρόοδο, καταγράφοντας μεγέθη που ξεπερνούν κάθε προσδοκία.

«Δε θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι η γαλακτοκομία και η κτηνοτροφία, γενικότερα, αποτελούν σήμερα ένα από τους βασικότερους τομείς της κυπριακής οικονομίας», ανέφερε. Όπως είπε, η τεράστια άνοδος οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην αύξηση των εξαγωγών του χαλουμιού, η αξία των οποίων έχει πλέον ξεπεράσει τα διακόσια εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

«Η επιτυχία αυτή, αποδίδεται σε όλους ανεξαίρετα τους εμπλεκόμενους, αιγοπροβατοτρόφους, αγελαδοτρόφους και τυροκόμους, που με την επιχειρηματικότητα αλλά και τη σκληρή δουλειά τους, κατάφεραν να κάνουν γνωστό το προϊόν αλλά και τον τόπο μας σε ολόκληρο τον πλανήτη», είπε.

Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Γεωργίας, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του δυναμικού αυτού τομέα, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνεχή στήριξη του, αξιοποιώντας μια σειρά από εργαλεία πολιτικής, με κυριότερο το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Τα μέτρα του Προγράμματος, είπε, αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων, στην καινοτόμο και βιώσιμη διαχείριση των πόρων και στη στήριξη των αγροτικών περιοχών.

Επιπλέον, είπε ότι το Υπουργείο με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, τη βελτίωση του εισοδήματος των γεωργών και την εξασφάλιση δίκαιων τιμών για τους καταναλωτές, έχει προωθήσει συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις. Όπως είπε, η νομοθεσία για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, η ενθάρρυνση για δημιουργία ομάδων παραγωγών, το νομοσχέδιο που θα συμβάλει στην ανάδειξη της μοναδικότητας και αυθεντικότητας των κυπριακών προϊόντων και η διαδικασία αναθεώρησης του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, είναι μόνο μερικές από τις πολιτικές αυτές.

Πηγή: ΚΥΠΕ