ΥΠΕΞ: Λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι παρατηρήσεις του Γεν.Ελεγκτή

Το Υπουργείο Εξωτερικών λαμβάνει πάντοτε σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή, τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου αναφορικά με την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή που δημοσιοποιήθηκε σήμερα και αγγίζει θέματα των τελευταίων δεκαετιών.

Στην ανακοίνωση το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι εργάζεται συστηματικά, σε συνεχή επαφή και στη βάση εποικοδομητικού διαλόγου με την Ελεγκτική Υπηρεσία, με στόχο την αποτελεσματικότερη δυνατή ανταπόκριση στα ζητήματα που εγείρονται.

Σημειώνεται την ίδια στιγμή ότι για αριθμό παρατηρήσεων που προκύπτουν διαχρονικά, διαπιστώνεται διαφορετική εκτίμηση μεταξύ του Υπουργείου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και ως εκ τούτου, αναφέρεται, ο διάλογος επί των συγκεκριμένων θεμάτων θα συνεχισθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ