Δημοκρατική Παράταξη: Προς τη σωστή κατεύθυνση ο νόμος για την προστασία των δανειοληπτών

Προς τη σωστή κατεύθυνση κινούνται οι τροποποιήσεις της Βουλής στο θέμα της προστασίας των δανειοληπτών, δηλώνει η Δημοκρατική Παράταξη, σημειώνοντας ωστόσο πως δεν επιλύει ολιστικά το πρόβλημα των εκποιήσεων.

Απαιτείται περαιτέρω παρέμβαση επί της ουσίας του θέματος από το Κοινοβούλιο, σε συνεργασία, φυσικά με την εκτελεστική εξουσία, την Κεντρική Τράπεζα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοκρατικής Παράταξης, για να καταστεί πιο δίκαιο και αποτελεσματικό το νομικό πλαίσιο, θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα στρατηγικό πλαίσιο, η βασική φιλοσοφία του οποίου θα πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση των αναδιαρθρώσεων, ώστε να επιτευχθεί η φυσική ελαχιστοποίηση των εκποιήσεων. Οι βασικές αρχές του σχεδίου θα πρέπει να είναι ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ στρατηγικών κακοπληρωτών και συνετών δανειοληπτών, η προστασία των δανειοληπτών που δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, η ενίσχυση των αναδιαρθρώσεων και η επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών.

Επίσης, σημειώνεται στην ανακοίνωση πως στόχος των εισηγήσεων της Δημοκρατικής Παράταξης δεν είναι η δημιουργία περαιτέρω προβλημάτων στο ήδη ταλαιπωρημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά να βοηθήσει ώστε στα πλαίσια του δικαίου να οδηγούνται τράπεζες και δανειολήπτες σε βιώσιμες αναδιαρθρώσεις κατά τρόπο, ώστε να αποφεύγονται εκποιήσεις. Έγνοια της Δημοκρατικής Παράταξης, προστίθεται, είναι η προστασία της οικονομίας του τόπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ