Επικεφαλής συλλογικού ευρωπαϊκού οργάνου επιθεωρητής της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος

One euro

Την εκλογή του επιθεωρητή Πάμπου Ευστρατίου ως επικεφαλής του συλλογικού οργάνου της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ), αλλά και την επιλογή επιθεωρητών της σε εξαμελή οργανωτική επιτροπή του ευρωπαϊκού σώματος ανακοινώνει η Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος.

Σε ανακοίνωσή της Αρχής, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, αναφέρεται ότι από την 1η Ιουλίου 2019, ο επιθεωρητής Πάμπος Ευστρατίου εκλέγηκε από τις υπόλοιπες χώρες μέλη, όπως τεθεί επικεφαλής, ασκώντας καθήκοντα διαμεσολαβητή, του συλλογικού οργάνου για το δίκτυο της Deloitte, ενός από τους τέσσερις μεγάλους ελεγκτικούς οίκους, σε αντικατάσταση του διαμεσολαβητή από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στον ρόλο αυτό θα υποστηρίζεται από τον επιθεωρητή Πάνο Προδρομίτη και από τη διοικητική ομάδα της Αρχής.

Επεξηγείται ότι ως διαμεσολαβητής θα προεδρεύει των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού συλλογικού οργάνου και θα εκπροσωπεί τις Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές στις συλλογικές συζητήσεις με τους επικεφαλής του δικτύου της Deloitte σε θέματα που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πέραν του πιο πάνω, συνεχίζει η ανακοίνωση, η Αρχή, μέσω των επιθεωρητών της, έχει επιλεγεί ως μέλος της εξαμελούς Οργανωτικής Επιτροπής της υποομάδας επιθεωρήσεων του ευρωπαϊκού σώματος εποπτείας.

Αναφέρεται ότι πέραν της Κύπρου, μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής αποτελούν αντιπρόσωποι των αρμόδιων εποπτικών αρχών της Γερμανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας, Ιρλανδίας και του Λουξεμβούργου.

Στα πλαίσια αυτού του ρόλου οι επιθεωρητές της Αρχής προέδρευσαν της 6ης Συνάντησης της υποομάδας επιθεωρήσεων της ΕΕΦΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Ιουνίου 2019 στο Λουξεμβούργο.

Η Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος θεωρεί «υψίστης σημασίας την ενεργή συμμετοχή της στα συλλογικά όργανα και στις δραστηριότητες της ΕΕΦΕΕ στα πλαίσια της αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της ως η εποπτική αρχή του ελεγκτικού επαγγέλματος στην Κύπρο», αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ