Μειώθηκαν επιτόκια καταθέσεων και καταναλωτικών δανείων τον Ιούνιο, άνοδος επιτοκίων για αγορά κατοικίας

Μείωση παρουσίασαν τον Ιούνιο τα επιτόκια καταθέσεων αλλά και τα επιτόκια καταναλωτικών δανείων, σε αντίθεση με τα επιτόκια για δάνεια αγοράς κατοικίας που κατέγραψαν αύξηση, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου που δημοσιεύει την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα.


Την ίδια ώρα τα συνολικά ποσά νέων δανείων σε ευρώ κατέγραψαν μείωση κατά €6 εκ.

Υποχώρησαν τα επιτόκια καταθέσεων

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά υποχώρησε οριακά στο 0,32%, σε σύγκριση με 0,34% τον Μάιο.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες σημείωσε πτώση στο 0,28%, έναντι 0,38% τον προηγούμενο μήνα.

Μεικτές τάσεις στα επιτόκια δανείων

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε στο 2,99% από 3,01% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας ανήλθε στο 2,11%, σε σύγκριση με 2,08% τον Μάιο.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. παρουσίασε μείωση στο 3,23%, σε σύγκριση με 3,30% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε άνοδο στο 3,12%, σε σύγκριση με 3,01% τον πέμπτο μήνα του έτους.

Μείωση στα νέα δάνεια

Τον Ιούνιο του 2019 τα συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν μείωση και διαμορφώθηκαν στα €339,1 εκ., σε σύγκριση με €345,1 εκ. τον Μάιο.

Πιο αναλυτικά, τα νέα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν στα €14,2 εκ., σε σύγκριση με €17,5 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας υποχώρησαν στα €71,3 εκ. από €98,3 εκ. τον Μάιο.

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. υποχώρησαν στα €39,4 εκ., σε σύγκριση με €42,9 εκ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψαν αύξηση στα €190,2 εκ., σε σύγκριση με €160,4 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

ΚΥΠΕ