Οίκος Moody’s: Ισχυρή ποιότητα ενεργητικού, υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια η RCB Bank

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’ s στην περιοδική αναθεώρηση των αξιολογήσεων του για την RCB Bank υπογραμμίζει την υψηλή ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας, το χαμηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τους ψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς και τη σταδιακή ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της RCB Bank, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody`s ολοκλήρωσε την περιοδική αναθεώρηση των αξιολογήσεων των τριών μεγαλύτερων κυπριακών τραπεζών και η RCB Bank, με επίπεδο B1 με σταθερές προοπτικές βρίσκεται δύο βαθμίδες πιο πάνω με υψηλότερη αξιολόγηση μεταξύ των κυπριακών τραπεζών.

Όπως αναφέρεται, επανεξετάζοντας την καταλληλότητα των αξιολογήσεών του, καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο Οίκος υπογραμμίζει την υψηλή ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού της RCB, το χαμηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας, τους ψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς και τη σταδιακή ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά.

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Τράπεζας στην εγχώρια αγορά θα συνεχιστεί, με βάση τη στρατηγική της Τράπεζας για την πενταετία 2019-2023, που στοχεύει στην αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και των καταθέσεων.

Αναφέρεται, τέλος, ότι πρόκειται για μια ακόμη επιβεβαίωση της σταθερής οικονομικής θέσης της Τράπεζας από πλευράς κεφαλαίου και ρευστότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ